Guvernul aproba Memorandumul prin care ELI devine proiect major în Axa prioritară 2

Guvernul României a aprobat în şedinţa din data de 01 iunie a.c. un Memorandum prin care se solicitӑ modificarea Programului Operaţional Sectorial Creşterea Competitivitӑţii Economice- POS CCE, prin introducerea proiectului Extreme Light Infrastructure - ELI ca proiect major în Axa prioritarӑ 2 – Cercetare, dezvoltare tehnologicӑ şi inovare pentru competitivitate. Aceastӑ solicitare va fi propusӑ Comitetului de Monitorizare a POS CCE la reuniunea  din data de 7 iunie.

Prin acest Memorandum se solicitӑ Autoritӑţii pentru Coordonarea Instrumentelor StructuraleACIS sӑ identifice potenţiale surse de finanţare pentru acest proiect şi sӑ propunӑ realocӑri din alte axe şi programe cӑtre Axa 2 de cercetare în vederea finanţӑrii acestui proiect ca proiect punte pe douӑ etape de programare financiarӑ.

Este de aşteptat ca proiectul să fie depus spre analiză şi aprobare la Comisia Europeană în septembrie 2011, urmând ca decizia de aprobare a finanţării proiectului ELI din partea Comisiei Europene sӑ fie primitӑ în primul trimestru al anului 2012.

                                                                                               

                                                                                                                    

Modificat la: 2011-06-02 13:30:00
e-Cerere 544
e-Petiție