Anunt

Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică şi Inovare, Colegiul Consultativ pentru CDI- Comisia  pentru manifestări ştiinţifice şi expoziţionale anunţă lansarea competiţiei pentru cofinanţarea manifestarilor ştiinţifice în anul 2015.

 

Se pot depune propuneri de manifestări ştiinţificedupă următorul program:

 

- până la 30 iunie 2015 pentru manifestări organizate până la 30 noiembrie 2015;

- nu pot fi decontate de către autoritatea contractantă, Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică şi Inovare, manifestările ştiinţifice care se desfăşoară în luna decembrie.

 

Propunerile se depun cu cel puţin 30 zile calendaristice (data de înregistrare la Registratura ANCSI) înaintea datei de începere a manifestării. Excepţie fac manifestările organizate în luna mai 2015, pentru care termenul de depunere va fi cu cel puţin 10 zile calendaristice înaintea datei de începere a manifestării.

 

Aplicaţiile se trimit la sediul Secretariatului Comisiei de Manifestări Ştiinţifice şi Expoziţionale, în 2 exemplare (unul pe suport hârtie şi unul pe CD), în plic sigilat, pe adresa:

 

AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ ŞI INOVARE

Registratura ANCSI/ pentru Secretariat Comisia pentru manifestări ştiinţifice şi expoziţionale

                Str. I. D. Mendeleev nr. 21 - 25, sector 1, 010362 – Bucureşti

 

şi prin email în atenţia secretarului Comisiei pentru manifestări ştiinţifice şi expoziţionale, dna Adela Băra, la adresele: adela.bara@icpe-ca.ro, silvia.baciu@ancs.ro.

 

Nu vor fi luate în considerare aplicaţiile care nu sunt în conformitate cu Ghidul privind finanţarea manifestărilor ştiinţifice şi evenimentelor asociatepentru anul 2015.

Modificat la: 2015-05-04 12:13:00
e-Cerere 544
e-Petiție