Întâlnire de lucru la Bruxelles privind infrastructura ELI-Nuclear physiscs

În data de 8 mai 2012, domnul  Dragoș Mihael Ciuparu, președintele Autorității Naționale pentru Cercetare Științifică, împreună cu doamna Dana Gheorghe, director general al DG-OI Cercetare, participă la Bruxelles la o întâlnire de lucru cu reprezentanții Comisiei Europene din cadrul DG Regio, privind construirea în România a infrastructurii ELI-Nuclear Physiscs, pentru cercetări în domeniul laserilor și al fizicii nucleare, din cadrul infrastructurii Europene dedicată Luminiii Extreme, din Fonduri Structurale.

Întâlnirea are loc la invitația doamnei Angela Martinez Sarasola, Șeful Diviziei pentru România, din cadrul Direcției Generale pentru Politici Regionale a Comisiei Europene.

Obiectivul întâlnirii este acela de a discuta aspectele identificate de reprezentanții DG REGIO în urma consultărilor inter-service și a rezultatelor verificărilor făcute de serviciul de consultanță solicitat de DG REGIO privind îndeplinirea condițiilor solicitate de comisie pentru o valorificare cât mai adecvată a  potențialului proiectului și a ceea ce trebuie întreprins pentru a întări impactul socio – economic al acestuia.

Comisia română va susține în continuare deja declaratul punct de vedere al României privind oportunitatea realizării acestui proiect, în contextul îndeplinirii de către România a obiectivelor UE 2020 în domeniul cercetării, al participării acesteia la marile infrastructuri europene de cercetare în vederea consolidării și dezvoltării sistemelor naționale de CD, precum și posibilitățile de finanțare ale acestui proiect din Fonduri Structurale.

Modificat la: 2012-05-08 13:52:00
e-Cerere 544
e-Petiție