Semnarea contractului de finanțare a Proiectului Major Extreme Light Infrastructure – Nuclear Physics

Miercuri 12 Decembrie 2012, ora 16.00, la sediul Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, va avea loc semnarea contractului de finanțare a Proiectului Major Extreme Light Infrastructure – Nuclear Physics (ELI-NP) de către Institutul Național de Fizică si Inginerie Nucleară “Horia Hulubei”(IFIN-HH) în calitate de beneficiar, și Autoritatea Națională pentru Cercetare Științifică (ANCS) în calitate de Organism Intermediar și autoritate contractantă. Proiectul se va implementa în cadrul Programului Operațional “Creșterea Competitivității Economice”, Axa 2  cercetare-dezvoltare și inovare,  și se va finanța din Fondul European de Dezvoltare Regională. Comisia Europeană  a aprobat proiectul în integralitatea sa, prin Decizia 6270/18.09.2012,  acordând pentru exercițiul financiar 2007-2013, finanțarea a 180 milioane de euro necesare primei faze  a implementării  acestuia.

Proiectul constă în construcția unui Centru de Cercetări European, având ca  echipamente majore un Sistem de Laseri de mare putere – 2x10PW și un Sistem Fascicul Gamma de mare intensitate,  echipamente  care vor fi cele mai performante din lume.

Vor participa la eveniment dna Ecaterina Andronescu - Ministru MECTS,  dl.Tudor Prisecaru – Presedinte ANCS, d-na Dana Gheorghe – Director General Organism Intermediar, d-na Lucia Moise – Director Economic si dl.Constantin Rânea – Secretar General ANCS.

IFIN-HH va fi reprezentat de domnii Nicolae Victor Zamfir - Director General si Coordonator Proiect ELI-NP, Alexandru Popescu -  Director Economic  si  de dna Raluca Stoicea - Sef Birou Juridic si Resurse Umane.

Modificat la: 2012-12-11 20:36:00
e-Cerere 544
e-Petiție