JPI Cultural Heritage - Heritage Plus open Call for Proposals

Iniţiativa de Programare Comună în domeniul Moştenirii Culturale şi Schimbărilor Climatice (JPI CH) anunţă deschiderea, în cadrul proiectului FP7 de tip ERA-NET Plus "Heritage Plus", a apelului pentru proiecte transnaţionale în următoarele domenii asociate moştenirii culturale:

"1.    Safeguarding tangible cultural heritage and its associated intangible expressions

 2.    Sustainable strategies for protecting and managing cultural heritage

 3.    Use and re-use of all kinds of cultural heritage "

Aceste domenii au fost extrase din Agenda Strategică de Cercetare a JPI CH. La acest apel participa 15 agenţii de finanţare/autorităţi pentru cercetare din Europa, printre care şi România. Bugetul total al apelului (contribuţia statelor participante plus co-finanţarea Comisiei Europene) este de 9 milioane de euro.

Propunerile se depun în doua etape astfel:

 - etapa 1, pre-propuneri, termen limita 28 aprilie 2014.

 - etapa 2, pre-propunerile selectate vor fi invitate sa depună propunerile complete, termen limită: august 2014.

Documente relevante pentru etapa 1:

 - Announcement for Heritage Plus;

 - Heritage Plus presentation;

 - Heritage Plus Guidelines for Applicants;

 - Heritage Plus FAQs and Glossary;

 - Heritage Plus Pre-Proposal Template

Depunerea se face în limba engleză la adresa: http://www.jpi-culturalheritage.eu/joint-call/ (secţiunea SUBMIT YOUR PROJECT PROPOSAL)

Modificat la: 2014-03-04 11:32:00

Ultimele actualizari

e-Cerere 544
e-Petiție