Conferința "Realizări și etape viitoare"

Conferința "Realizări și etape viitoare", 10 decembrie 2015, a fost un eveniment organizat în cadrul programului "Cercetare în sectoarele prioritare"-RO 14, finanțat de Mecanismul Financiar SEE 2009-2014 și cofinanțat de la bugetul național.

 

Mecanismul Financiar SEE 2009 - 2014 are scopul de a contribui la reducerea disparităților economice și sociale în Spațiul Economic European și la consolidarea relațiilor de cooperare dintre țările donatoare (Norvegia, Islanda și Liechtenstein) și țările beneficiare prin sectoarele prioritare propuse.

 

Conferința a avut ca scop promovarea rezultatelor intermediare generate de cele 23 de proiecte de cercetare comune finanțate prin programul RO 14, dezvoltate de promotorii de proiecte din România și parteneriii acestora din statele donatoare-Norvegia și Islanda,  la mijlocul perioadei de implementare.

 

În plus, evenimentul a facilitat schimbul de cunoștințe, opinii și cele mai bune practici, cu scopul final de a consolida relațiile bilaterale dintre România și statele donatoare în domeniul cercetării și inovării precum și stimularea mediul academic și al IMM-urilor de a planifica parteneriate viitoare.

 

Invitați: promotorii de proiecte ale proiectelor finanțate și partenerii lor din România, Norvegia și Islanda, reprezentanți ai partenerilor de program donatori, entitățile naționale implicate în punerea în aplicare a SEE și Granturile norvegiene, ambasade, membri ai Comitetului programului, alti Program Operatori de Program care acționează la nivel național și UE, alte părți interesate.

 

 
 
 
 
Prezentări :
 
 
2 Molecular authentication of complex herbal food supplements for safety and efficacy
 
 
4 Hepatocellular carcinoma stratification based on noninvasive markers
 
 
6 Cervical Cancer Control for Roma and Other Disadvantaged Groups in North-Western Region of Romania
 
7 Genetic epidemiology of Cancer in Romania
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
22 Applied research for sustainable development and economic growth following the principles of geoconservation: Supporting the Buzău Land UNESCO Geopark initiative
 
 
 
 
 
.
Modificat la: 2015-12-18 13:58:00
e-Cerere 544
e-Petiție