Institute Naţionale de Cercetare Dezvoltare (INCD) în coordonare

 

 

INCD în coordonarea ANCSI

 

  • ORDIN  Nr. 3895/2016 din 31 mai 2016, pentru aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 ale institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare în coordonarea Autorităţii Naţionale pentru Cercetare Ştiinţifică şi Inovare, publicat în Monitorul Oficial  Nr. 569 din 27 iulie 2016

 

Noutăţi:

 

Ministerul Educației Naţionale și Cercetării Științifice, prin Autoritatea Natională pentru Cercetare Stiintifică și Inovare, coordonează mai multe institute de cercetare - dezvoltare, organizate ca institute naţionale de cercetare-dezvoltare sau ca instituţii publice de cercetare.

 

 

INCD în coordonarea ministerelor

 

 

În prezent, mai multe organe centrale şi locale ale administraţiei publice, ca ministerele şi agenţiile guvernamentale - necesită pentru îndeplinirea funcţiunilor lor şi activităţi de cercetare-dezvoltare, pe care le îndeplinesc prin instituţii proprii adecvate. Acestea sunt organizate ca instituţii publice, ca institute naţionale de cercetare-dezvoltare sau pot avea alte forme de organizare (centre în societăţi comerciale şi companii naţionale, organizaţii neguvernamentale, instituţii în diferite raporturi de coordonare şi subordonare faţă de ordonatorul de credite).

Modificat la: 2015-12-21 18:48:00
e-Cerere 544
e-Petiție