Consiliile de Administraţie ale INCD aflate în coordonarea MEC

  Data reactualizării 13.05.2020

INSTITUTE NAȚIONALE DE CERCETARE-DEZVOLTARE AFLATE ÎN COORDONAREA MINISTERULUI EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII

DIRECTORI GENERALI

MEMBRII CONSILII DE ADMINISTRAȚIE (CA)

 

 

 

 

Nr.crt

 Denumire INCD

DIRECTOR GENERAL

MEMBRII CA

1

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Optoelectronică INOE-2000 Măgurele

 

Roxana Savastru

 

Ciucă Ion – repr. MEC

Nicolae Doina Nicoleta – Președinte CS

Cojoc Marin – repr. MFP

Dobre Elena – repr. MMSP

Popescu Ruxandra - specialist

Burda Ioan - specialist

2

Institutul Naţional de Cercetare- Dezvoltare Turbomotoare-COMOTI Bucureşti

Valentin Silivestru

 

Stroie Octavian – repr. MEC

Barbu Ene – Președinte CS

Tudor Tatiana Adriana – repr. MFP

Calin Andra Luiza – repr. MMPS

Prisecaru Tudor – specialist

Chiriac Radu - specialist

3

Institutul Naţional de cercetare-dezvoltare în domeniul geologiei, geofizicii, geochimiei şi teledetecţiei - I.G.R. Bucureşti

Marincea Ștefan

Candrea Aurora Geanina - repr. MEC

Munteanu Marian - Președinte CS

Gheorghisor Elena Claudia - repr. MFP

Tania Grigore - repr. MMPS

Burlacu Radu - specialist

Ioan Ciobotaru - specialist

4

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Textile şi Pielărie - INCDTP Bucureşti

Ghițuleasa Pyerina Carmen

Tănase Narcisa Melania - repr. MEC

Alexandra Ene - Președinte CS

Nicoleta BOBIRCA - repr. MFP

-

Horia Iovu - specialist

Apreutesi Roxana - specialist

5.

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Maşini şi Instalaţii destinate Agriculturii şi Industriei Alimentare - INMA București

Nicolae Valentin Vladut

Chituc Nicoleta - repr. MEC

Păun Anisoara - Președinte CS

Gheorghisor Elena Claudia - repr. MFP

Ispas Elena - repr. MMPS

Gheorghe Voicu - specialist

Popescu Lucia - specialist

6

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizică şi Inginerie Nucleară ”Horia Hulubei” - IFIN-HH Măgurele

 

Nicolae Victor Zamfir

Bala Gheorghe - repr. MEC

-

Petrescu Roxana - repr. MFP

Luca Gabriela - repr. MMPS

Ponta Corneliu Cătălin - specialist

Andrei Ionel - specialist

7

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Laserilor, Plasmei şi Radiaţiei - INFLPR Măgurele

Dascălu Traian

Burghila Daniela Vasilica- repr. MEC

Dinescu Maria - Președinte CS

Măsariu Mioara - repr. MFP

Jugănaru Georgeta - repr. MMPS

Curaj Adrian - specialist

Olteanu Felicia-Codruța - specialist

8

Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizică Tehnică - IFT Iaşi

Lupu Nicoleta

Stroie Octavian - repr. MEC

Chiriac Horia - Președinte CS

Bosianu Marian - repr. MFP

Grojdea Costel - repr. MMPS

Madalina Popa - specialist

Catalin Laurian Bejan - specialist

9

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Materialelor - INCDFM Măgurele

Enculescu Ionut

Gheorghe Bala - repr. MEC

Cristian Mihail Teodorescu - Președinte CS

Radut Valentin Marius - repr. MFP

Ivan Gheorghe - repr. MMPS

Mușat Elena Corina - specialist

Aldea Alexandru – specialist

10

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului – INCDFP Măgurele

Ionescu Constantin

Vulturescu Viorel - repr. MEC

Radulian Mircea - Președinte CS

Sitoiu Mirela - repr. MFP

Toader Adriana - repr. MMPS

Roman Enescu Silviu Rudolf - specialist

Murariu Gabriel - specialist

11

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare Chimico-Farmaceutică – INCDCF-ICCF Bucureşti

Moscovici Misu

Cazac Liliana - repr. MEC

Albulescu Radu - Președinte CS

Popa Nina - repr. MFP

Eduard Corjescu - repr. MMPS

Olteanu Felicia Codruta - specialist

Dinu Elena - specialist

12

Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Electrochimie si Materie Condensată - INCEMC Timişoara

Mirica Nicolae

 

Ioncea Roxana - repr. MEC

Balcu Ionel - Președinte CS

Amza Doina Camelia - repr. MFP

Miclău Marcel Dumitru - repr. MMPS

Medeleanu Mihai - specialist

Bunoiu Octavian Madalin - specialist

13

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Geologie şi Geoecologie Marină - GEOECOMAR Bucureşti

Stănică Adrian

Lazăr Ioana - repr. MEC

Melinte Mihaela Carmen - Președinte CS

Dudaș Mariana - repr. MFP

Bănescu Dragoş Ionuţ - repr. MMPS

Vulturescu Viorel - specialist

Comeagă Constantin Daniel - specialist

14

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Ştiinţe Biologice INCDSB Bucureşti

Manuela Elisabeta Sidoroff

Pavelescu Letitia Clara - repr. MEC

Litescu Filipescu Simona Carmen - Președinte CS

Marinescu Monica - repr. MFP

Calin Andra Luiza - repr. MMPS

Musat Elena-Corina - specialist

Babes Alexandru – specialist

15

Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Microtehnologie - IMT Bucureşti

Dinescu Miron Adrian

Pavelescu Letiția Clara - – repr. MEC

Mircea Dragoman - Președinte CS

-

-

Roxana Ionita - specialist

Sorin-Mircea Axinte - - specialist

16

Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Tehnologii Criogenice si Izotopice – INCD TCI-ICSI Râmnicu Vâlcea

Varlam Mihai

Popescu Lili Adriana – repr. MEC

Ioniță Gheorghe - Președinte CS

Samoila Daniel - repr. MFP

-

Dan Domnisor - specialist

Ionete Roxana Elena - specialist

17

Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Tehnologii Izotopice şi Moleculare – INCDTIM Cluj-Napoca 

Turcu Romulus-Valeriu-Flaviu

Moise Lucia - repr. MEC

Ioan Turcu - Președinte CS

Pop Ioan - repr. MFP

Gibescu Ion - repr. MMPS

Abrudean Mihail Ioan - specialist

Bot Adrian - specialist

18

Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Inginerie Electrica ICPE-CA Bucureşti

Nicolaie Sergiu

 

Badea Jean - repr. MEC

Kappel Wilhem - Președinte CS

Tudor Tatiana Adriana - repr. MFP

-

Grec Gina - specialist

Popescu Mihail Octavian - specialist

19

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare Aerospaţială-INCAS Bucureşti

Nae Catalin

Lazăr Ioana - repr. MEC

Ursu Ioan - Președinte CS

Lica Doina - repr. MFP

Banescu Dragos - repr. MMPS

Curaj Adrian - specialist

Guda Mihaela - specialist

20

Institutul Național de Cercetare – Dezvoltare pentru Mecatronică și Tehnica Măsurătorii – I.N.C.D.M.T.M. Bucureşti

Gheorghe Gheorghe

Tanase Narcisa Melania - repr. MEC

Mărgăritescu Mihai - Președinte CS

Lupu Mihaela Andreea - repr. MFP

Victorița Diana Andronescu - repr. MMPS

Cernea Florentina - specialist

Banica Cosmin - specialist

21

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Ecologie Industrială-ECOIND Bucureşti

Pascu Luoana Florentina

Moise Lucia - repr. MEC

Lehr Blaziu Carol - Președinte CS

Bita Crenguta - repr. MFP

Mariana Liliana Ali - repr. MMPS

Popescu Lili Adriana - specialist

Iordache Virgil Alexandru - specialist

22

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Utilaj Petrolier- IPCUP Ploieşti

Marin Georgiana

 

 

23

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Sudură şi Încercări de Materiale-ISIM Timişoara

 

Alin Nicușor Sârbu

 

Ciotea Eugenia - repr. MEC

Bogdan Radu - Președinte CS

Elek Ioan Ladislau - repr. MFP

Capraru Ioan Petru - repr. MMPS

Roman Enescu Rudolf Silviu - specialist

Romeo Florin Susan-Resiga - specialist

24

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare şi Încercări pentru Electrotehnică-ICMET Craiova

 

Duţă Marian

 

Teodorescu Gabriela - repr. MEC

Ion Pătru - Președinte CS

Măcău Angelică – repr. MFP

Licu Daniela Gabriela – repr. MMPS

Cernaianu Constantin Adrian – specialist

Vladut Gabriel Catalin - specialist

25

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Metale şi Resurse Radioactive INCDMRR Bucureşti

Aura Daniela RADU

Marius Zlăgnean - Președinte CS

Bița Crenguța - repr. MFP

Diana Soare - repr. MMPS

Verde Adrian - specialist

Ghiban Brândușa - specialist

26

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Chimie şi Petrochimie-ICECHIM Bucureşti

Doni Mihaela

Guda Mihaela – repr. MEC

Zina Vuluga – Președinte CS

Secosan Valerica – repr. MFP

Daniela Moroşanu – repr. MMPS

Apreutesei Roxana – specialist

Cornea Calina Petruta - specialist

27

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Metale Neferoase şi Rare-INCDMNR Pantelimon

Piticescu Roxana Mioara

Popa Madalina - repr. MEC

Motoc Adrian-Mihail – Președinte CS

Balescu Stefan – repr. MFP

Popescu Laura – repr. MMPS

Cosug Oana Mariuca – specialist

Stanca Corneliu - specialist

28

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Securitate Minieră şi Protecţie Antiexplozivă-INSEMEX Petroşani

Găman George Artur

Domnisor Dan – repr. MEC

Pupăzan Gheorghe Daniel – Președinte CS

Dumitrache Roxana Monica – repr. MFP

Anca Pricop – repr. MMPS

Ghicioi Emilian - specialist

Cioca Lucian Ionel - specialist

29

Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Energie ICEMENERG Bucureşti

Adam Adrian Andrei

Pascu Adrian - repr. MEC

Purece Cristian - Președinte CS

Ungureanu Cristina - repr. MFP

Andreescu Stefania - repr. MMPS

Ionel Dragnea Seinu – specialist

Necula Horia - specialist

30

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în ConstrucţiiUrbanism si Dezvoltare Teritoriala Durabila URBAN-INCERC Bucureşti

Meiță Vasile

Stroe Alina-Delia - repr. MEC

Georgescu Emil-Sever - Președinte CS

Dumitru Valentin Mihai - repr. MFP

Ionescu Speranța Georgeta - repr. MMPS

Lacraru Razvan - specialist

Patriche Marinela Aurora – specialist

31

Institutul Naţional de Studii şi Cercetări pentru Comunicaţii-Bucureşti – INSCC Bucureşti

Stănciulescu Ion

Ciotea Eugenia – repr. MEC

Pușcoci Sorin – Președinte CS

Hutanu Gheorghe – repr. MFP

Corjescu Eduard – repr. MMPS

Cernea Florentina - specialist

Danet Carmen Mihaela - specialist

32

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru protecţia Muncii ,,Alexandru Darabont’’- INCDPM Bucureşti

Doru Costin Darabont

Dinică Daniela Virginia - repr. MEC

Stepa Raluca Aurora – Președinte CS

Bălescu Ștefan – repr. MFP

Luca Gabriela – repr. MMPS

Purcărea Anca Alexandra – specialist

Ciobotaru Ioan - specialist

33

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecţia Mediului -  Bucureşti

DEAK Gyorgy

Gabriela Teodorescu - repr. MEC

George Poteras – Președinte CS

-

Morosanu Daniela Lenuta – repr. MMPS

Matei Monica Silvia - specialist

Teodora Metiu - specialist

34

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Domeniul Patologiei şi Ştiinţelor Biomedicale,,Victor Babeş’’-INCD ,,VICTOR BABEŞ’’Bucureşti

Hinescu Mihail Eugen

Marinescu Camelia Elena – repr. MEC

Popescu Bogdan Ovidiu – Președinte CS

Valerica SECOȘAN – repr. MFP

Corches Lacramioara - repr. MMPS

Victor-Dan- Eugen Strambu – specialist

Băicus Anda - specialist

35

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Bioresurse Alimentare – IBA Bucuresti

Nastasia Belc

Daniela Iacob - repr. MEC

Duță Denisa-Eglantina – Președinte CS

Stirbu Marius – repr. MFP

Aflorei Adrian – repr. MMPS

Morărescu Viorel – specialist

Niculiță Petru – specialist

36

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Pedologie, Agrochimie şi Protecţia Mediului-ICPA Bucureşti

Simota Catalin Cristian

Cazac Liliana - repr. MEC

Dumitru Mihail – Președinte CS

Camelia Mihaela Izvoran – repr. MFP

Tanasescu Carmen – repr. MMPS

Anton Giminadis– repr. MADR

Patriche Marinela Aurora – specialist

Dinu Iuliana Luminita – specialist

Mircea Mihalache - specialist

37

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Fundulea-INCDA Fundulea

Pompiliu Mustatea

Iacob Daniela - repr. MEC

Petcu Elena – Președinte CS

Andreea Mihaela Lupu - repr. MFP

Tinta Carmen Florentina – repr. MMPS

Marian-Ioan Irinei – repr. MADR

Biris Sorin Stefan – specialist

Chituc Nicoleta - specialist

Teodorescu Razvan Ionut - specialist

38

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Biologie şi Nutriţie Animală-INCDBNA Baloteşti

Grosu Horia

Gina Grec - repr. MEC

Dragomir Catalin - Președinte CS

Marinescu Monica Andreea - repr. MFP

Buzoianu Ioana Iulia - repr. MMPS

Florin Jan Vasilache – repr. MADR

Dragotoiu Dumitru – specialist

Van Ilie – specialist

Simionescu Dumitru - specialist

39

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Cartof şi Sfeclă de Zahăr INCDCSZ Braşov

Chiru Sorin Claudian

Dinica Daniela Virginia - repr. MEC

Ștefan Floriana-Maria – Președinte CS

Daniel Valcu – repr. MFP

Brescan Mady - repr. MMPS

Ioan Didina – repr. MADR

Padureanu Vasile – specialist

Seinu-Dragnea Ionel – specialist

Ionita Roxana - specialist

40

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Turism-INCDT Bucureşti

Timotin Victor

Şoloiu Maria Valerica – repr. MEC

Tudorache Doru – Președinte CS

Balasoiu Antoaneta Carmen – repr. MFP

Grecu Mihaela – repr. MMPS

Cocis Elena – specialist

Popescu Nelu-Eugen - specialist

41

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Silvicultură "Marin Drăcea"

Neagu Stefan

Burghila Daniela Vasilica – repr. MEC

Popa Ionel – Președinte CS

Petrescu Roxana – repr. MFP

Barbu Daniela Gheorghita – repr. MMPS

Danut Iacob – specialist

Ciontu Costica - specialist

42

Institutul National de Cercetare-Dezvoltare "Delta Dunarii"

Tudor Marian

Badea Jean - repr. MEC

Nichersu Iulian – Președinte CS

Intze Alina Narcisa – repr. MFP

Tănase Sebastian Adrian - repr. MMPS

Zanfir Nina – specialist

Crăciun Rada Cosmina - specialist

43

Institutul Naţional de Cercetare – Dezvoltare Marină "Grigore Antipa" - I.N.C.D.M. Constanţa

Nicolaev Simion

Candrea Geanina Aurora - repr. MEC

Lazăr Luminița – Președinte CS

Julien Dorin Zamfir - repr. MFP

Geru Gabriel – repr. MMPS

Diaconu Andreea – specialist

Popescu Lucia - specialist

 

 

 

 

Modificat la: 2020-05-13 13:21:00
e-Cerere 544
e-Petiție