INCD în coordonarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

INSTITUTE NAŢIONALE DE CERCETARE DEZVOLTARE

AFLATE ÎN COORDONAREA

MINISTERULUI AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE

 

Nr. crt.

Denumirea unităţii / Localitatea

Sursa de finanţare

 

1.

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Îmbunătăţiri Funciare - INCDIF ISPIF Bucureşti

Venituri proprii

 

 

Modificat la: 2015-12-22 01:18:00
e-Cerere 544
e-Petiție