Programe Nucleu

 

NEW:

pdf Ordinul MCID nr.56/12.05.2021 pentru modificarea OMCID nr.4/25.03.2021 privind aprobarea alocării de credite bugetare în anul 2021 pentru programele-nucleu; - 17.05.2021 16:54

pdf Anexa la OMCID nr.56/12.05.2021 - Lista propunerilor de programe-nucleu de cercetare-dezvoltare propuse a fi finațate în perioada 2019-2022 și sumele alocate în anul 2021; - 17.05.2021 16:54

 

 

pdf Ordinul MCID nr.7/31.03.2021 privind modificarea și completarea modelului contractului de finanțare prevăzut în Anexa 2 la Ordinul MCI nr.924/30.10.2018 privind aprobarea documentelor pentru propunerile de program și a contractului de finanțare a programelor-nucleu de cercetare-dezvoltare pentru perioada 2019-2020; - 29.03.2021 15:42

pdf Ordinul MCID nr.4/25.03.2021 privind aprobarea alocării de credite bugetare în anul 2021 pentru programele-nucleu; - 29.03.2021 15:42

pdf Anexa la OMCID nr.4/25.03.2021 - Lista propunerilor de programe-nucleu de cercetare-dezvoltare propuse a fi finanțate în perioada 2019-2022 și sumele alocate în anul 2021; - 29.03.2021 15:42

pdf Ordinul MCID nr.2/25.03.2021 privind modificarea și completarea modelului contractului de finanțare prevăzut în Anexa2 la Ordinul Ministrului Cercetării și Inovării nr. 924/30.10.2018 privind aprobarea documentelor pentru propunerile de program și a contractului de finanțare a programelor-nucleu de cercetare-dezvoltare pentru perioada 2019-2022; - 29.03.2021 15:42

 

Lista modelelor de documente pentru programul nucleu 2019 - 2022 - reactualizat la 29.03.2021 15:42

 

 

pdf Ordinul MEC nr.5660/30.09.2020 privind aprobarea alocării suplimentare de credite bugetare în anul 2020 pentru programele-nucleu; - 05.10.2020 10:11

pdf Anexa la OMEC nr.5660/30.09.2020 - Lista propunerilor de programe-nucleu de cercetare-dezvoltare propuse a fi finanțate în perioada 2019-2020 și sumele alocate suplimentar în anul 2020; - 05.10.2020 10:11

 

pdf Ordinul MEC nr.5659/30.09.2020 privind aprobarea alocării suplimentare de credite bugetare în anul 2020 pentru programele-nucleu, respectiv pentru Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Aerospațială "Elie Carafoli" - INCAS București și Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Geologie și Geoecologie Marină - GEOECOMAR; - 05.10.2020 10:11

pdf Anexa la OMEC nr.5659/30.09.2020 - Lista cu programele-nucleu de cercetare-dezvoltare propuse a fi finanțate în perioada 2019-2022 și suma alocată suplimentar în anul 2020 pentru Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Aerospațială "Elie Carafoli" - INCAS București și, respectiv pentru Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Geologie și Geoecologie Marină - GEOECOMAR; - 05.10.2020 10:11

 

pdf Ordinul MEC nr.5666/30.09.2020 privind aprobarea alocării suplimentare de credite bugetare în anul 2020 pentru programele-nucleu, respectiv pentru Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizică și Inginerie Nucleară "Horia Hulubei" - IFIN-HH; - 05.10.2020 10:11

pdf Anexa la OMEC nr.5666/30.09.2020 - Lista cu programul-nucleu de cercetare-dezvoltare propus a fi finanțat în perioada 2019-2022 și suma alocată suplimentar în anul 2020 pentru Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizică și Inginerie Nucleară "Horia Hulubei" - IFIN-HH; - 05.10.2020 10:11

 

 

 

 

Ordinul MEC nr.3349/26.02.2020 privind modificarea și completarea modelului contractului de finanțare prevăzut în Anexa 2 la Ordinul Ministrului Cercetării și Inovării nr.924/30.10.2018 privind aprobarea documentelor pentru propunerile de program și a contractului de finanțare a programelor-nucleu de cercetare-dezvoltare pentru perioada 2019-2022 - 27.02.2020 11:24

 

Ordinul MEC nr.3285/19.02.2020 privind modificarea şi completarea modelului contractului de finanţare prevăzut în Anexa 2 la Ordinul Ministrului Cercetării şi Inovării nr. 924/30.10.2018 privind aprobarea documentelor pentru propunerile de program şi a contractului de finanţare a programelor-nucleu de cercetare-dezvoltare pentru perioada 2019-2022, cu modificările şi completările ulterioare; - 19.02.2020 15:03

Ordinul MEC nr.3286/19.02.2020 privind aprobarea alocării resurselor financiare în anul 2020 pentru programele-nucleu; - 19.02.2020 15:03

Anexa la Ordinul MEC nr.3286/19.02.2020 - Lista propunerilor de programe-nucleu de cercetare-dezvoltare propuse a fi finanțate în perioada 2019-2020 și sumele alocate în anul 2020 - 19.02.2020 15:03

 

 

Alocarea etapei a 3-a la Programele-nucleu 2019-2022 - aprobată prin Ordinul MCI nr. 404 din 05.07.2019. - 05.07.2019 19:50

Alocarea etapei a 2-a la Programele-nucleu 2019-2022 și Repartizarea creditelor de angajament pentru finanțarea multianuală a programelor-nucleu - aprobate prin Ordinul MCI nr. 241 din 17.04.2019. - 17.04.2019 18:39

Alocarea primei etape la Programele-nucleu 2019-2022 - aprobate prin Ordinul MCI nr. 4 din 09.01.2019. - 09.01.2019 15:08

 

 

În urma etapei de evaluare a propunerilor de programe-nucleu s-au primit 6 contestații. După analiza acestora, rezultatul este prezentat în LISTĂ - 07.01.2018 15:30

Rezultatele preliminare ale evaluării Programelor-Nucleu, competiția 2019-2022 - 28.12.2018 17:01

Rezultatele evaluării proiectelor componente ale Programelor-Nucleu, competiția 2019-2022 - 28.12.2018 16:09

 

Contestațiile rezultatelor în urma evaluării Programelor-Nucleu propuse spre finanțare pot fi făcute în data de 03 ianuarie 2019, până la orele 16.00, în conformitate cu decalarea aprobată a calendarului, la sediul MCI: București, Str. Mendeleev, nr. 21-25, sector 1, la Direcția Politici, Programe CDI, cam.212, etaj 2 și prin email la adresa Direcției Politici, Programe CDI: secretariat.dgp@research.gov.ro.

 

S-a lansat competiția în cadrul Programului Nucleu pentru perioada 2019 - 2022 - 01.11.2018 13:51

Ghid îndrumător pentru depunerea proiectelor prin platforma program-nucleu.research.gov.ro - 01.11.2018 13:51

Lista modelelor de documente pentru programul nucleu 2019 - 2022 - reactualizat la 29.03.2021 15:42

 

 

 

 

 

 

Derularea programului nucleu în perioada 2017-2018

 

Derularea programului nucleu în perioada 2016-2017

 

 

Fonduri alocate în programele Nucleu

 

 

 

 

Documente de referinţă programe Nucleu

 

  • OG 57/2002 - privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, inclusiv OUG 108/2017 publicată în Monitorul oficial 1018/22.12.2017;
  • HG 1023/2015 - pentru aprobarea Normelor metodologice privind evaluarea, contractarea, finanţarea şi monitorizarea programelor-nucleu de cercetare-dezvoltare;
  • HG 1062/2011 - privind aprobarea Normelor metodologice pentru evaluarea şi clasificarea în vederea certificării a unităţilor şi instituţiilor din sistemul naţional de cercetare-dezvoltare;
  • HG 97/2016 - privind aprobarea Normelor metodologice pentru evaluarea în vederea certificării a unităţilor şi instituţiilor din sistemul naţional de cercetare-dezvoltare;
  • Ordinul MCI nr.922/30.10.2018 privind constituirea comisiei proprii precum și aprobarea metodologiei de evaluare a Programelor-Nucleu de cercetare-dezvoltare pentru perioada 2019-2022;
  • Ordinul MCI nr.923/30.10.2018 privind aprobarea Metodologiei de evaluare a propunerilor de proiecte cuprinse în propunerile de Program-Nucleu depuse în vederea finanțării programelor-nucleu pentru perioada 2019-2022;
  • Ordinul MCI nr.924/30.10.2018 privind aprobarea modelelor documentelor pentru propunerile de program și a contractului de finanțare a Programelor-Nucleu de cercetare-dezvoltare pentru perioada 2019-2022.
Modificat la: 2021-05-17 15:54:00
e-Cerere 544
e-Petiție