Finanţarea Manifestărilor Ştiinţifice

 

Anunț: Începând cu data de 25.06.2018, toate documentele aferente Manifestărilor ştiinţifice (ex. contract de finanțare, act adițional, documente decont) care se vor prezenta pentru avizare Ministerului Cercetării și Inovării să fie însoțite obligatoriu de adresă de înaintare. Adresa de înaintare se va înregistra cu prioritate la registratura generală a M.C.I (intrarea principală – parter), urmând ca restul documentației să se înregistreze la secretariatul Direcției Politici și Programe CDI (camera 212) şi la camera 209, unde se află responsabilul de contract, Mariana Stănescu. Menționăm faptul că documentele care se vor prezenta fără a avea adresă de înaintare înregistrată în prealabil la registratura generală M.C.I. nu se vor putea înregistra la secretariatul Direcției Politici și Programe CDI.

 

 

Anunţ lansare competiţii:

 

Ghid manifestări ştiinţifice

 

 

Comisia pentru manifestări ştiinţifice şi expoziţionale

 

 

Rezultate evaluări

 

 

Contracte manifestări ştiinţifice

 

 

Situaţie plăţi manifestări ştiinţifice

 

 

.

Modificat la: 2019-10-09 17:35:00
e-Cerere 544
e-Petiție