ERA-HDHL Cofunded Call Biomarkers for Nutrition and Health

JPI-HDHL (Joint Programming Initiative – A Healthy Diet For A Healthy Life) prin utilizarea instrumentului de tip ERA-NET COFUND, ERA-HLDL, lansează  o competiție de proiecte cu următorul titlu:  ”Biomarkeri pentru Nutriție și Sănătate (BioNH)”,

Pentru informații extinse despre inițiativa ERA/JPI-HDHL consultați aici

 

Obiectivele generale ale apelului:

- acest apel urmarește identificarea și validarea a noi categorii de biomarkeri care sunt modulați de dietă și care pot indica modificări în starea sănătății și/sau riscul de a dezvolta boli asociate dietei. Concomitent se urmăresc și biomarkerii indicatori ai activității fizice.

Propunerile de proiecte vor trebui în mare să:

-    evidențieze biomarkeri care care sunt modificabili prin dietă sau prin activitate fizică

-    identifice noi biomarkeri sau să folosescă reultatele unor cercetări anterioare dar pe care să le valideze acum

-     dovedească importanța studierii biomarkerilor propuși și să țintească la validarea lor

-    evite suprapunerea cu tematica și obiectivele FOODBALL (consultați aici) și Mirdiet (consultați aici)

Pentru detalierea apelului consultațiaici

 

Țările  participante sunt: Anglia,Austria, Belgia, Canada, Danemarca,  Franța, Germania, Irlanda, Italia, Olanda, Polonia, România, Spania și Turcia. Finanțările se încadrează între un maxim de 1.5mil EUR și un minim de 0.3mil EUR.

Pentru imaginea completă a agențiilor de finanțare partenere consultați aici

 

Condiții de participare

Sunt eligibile următoarele organizații de  cercetare:

- Instituții de învățământ superior și cercetare

- Spitale și clinici neafiliate universităților, dar care derulează activitați de cercetare

- IMM-uri

Pentru a depune un proiect este nevoie de minim 3 parteneri eligibili și un maxim de 6 parteneri eligibili dintr-o organizație de finananțare participantă din cel puțin 3 țări diferite (maxim 2 parteneri per țară). Partenerii romani pot beneficia din partea ANCSI de un buget de 300 000 EUR.

Pentru detalierea condițiilor de participare consultați aici

 

Formulare necesare

Depunerea propunerilor de proiecte se face online la adresa de aici

 

Termene limită (depunerea se face în două etape)

Termenul limită al formei scurte a propunerii  pînă pe 19 aprilie 2016 ora 16.00CEST

Termenul limita pentru inregistrarea propunerii în forma finală 15 iulie 2016 16.00CEST

Pentru termene și alte detalii consultați aici

 

Pentru informații suplimentare va rugăm contactați:

 

Ioana Ispas

Consilier afaceri europene
ANCSI

Tel; +40 21 212 77 91

E-mail: ioana.ispas@ancs.ro

Modificat la: 2016-03-14 08:28:00
e-Cerere 544
e-Petiție