Salonul Internaţional de Invenţii de la Geneva - Ediţia 2016

 

Sub egida AUTORITĂŢII NAŢIONALE PENTRU CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ ŞI INOVARE (ANCSI) se organizează participarea României la cel de-al 44-lea Salon Internaţional de Invenţii de la Geneva-ELVEȚIA, care va avea loc în perioada  13-17Aprilie 2016.

 

Vă adresăm invitaţia de a participa la acest salon în cadrul Delegaţiei de Inventatori care va reprezenta România.

 

Înscrierile de participare în vederea selectării de către Comisia de Manifestări Ştiinţifice a Colegiului Consultativ pentru Cercetare-Dezvoltare şi Inovare al ANCSI se depun până la data de 24 martie 2016, orele 12.00, la secretariatul Direcţiei Dezvoltare și Performanță Instituțională, din sediul ANCSI, str.Mendeleev, nr.21-25, etaj V, sector 1, Bucureşti, cod 010362 (tel.: +40 21 316 29 77,  fax: +40 21 318 30 71) şi vor fi transmise şi în format electronic, obligatoriu la toate cele trei  adresele de e-mail care sunt precizate:

camelia.marinescu@ancs.ro, secretariat.ddpi@ancs.ro şi  adela.bara@icpe-ca.ro.

 

Propunerile de participare vor fi prezentate şi transmise cu respectarea prevederilor „GHID(ULUI) PRIVIND SELECŢIA INVENŢIILOR ÎN VEDEREA PARTICIPĂRII LA MANIFESTĂRI EXPOZIŢIONALE”, publicat pe site-ul ANCSI (www.research.ro) în secțiunea Acțiuni suport/Târguri și Expoziții.

Clasele de încadrare a invenţiilor în catalogul oficial al Salonului sunt prezentate în Anexa 1.

OBLIGATORIU: Propunerile vor fi prezentate şi tabelar, conform modelului din Anexa 2.

 

Pentru invenţiile selectate:

- Lista invenţiilor selectate va fi publicată pe site-ul ANCSI (www.research.ro) până pe data de 28Martie 2016.

- Va fi comunicată adresa la care participanţii vor transmite conţinutul posterelor în format electronic (în limbile  franceză sau engleză) până pe data de 4 Aprilie 2016.

- Panourile vor avea dimensiunile: 90x110 cm (lăţime x înălţime).

- ANCSI va asigura plata participării lucrărilor la Salon (costuri pentru chirie spaţiu, construcţia standului, taxă de participare, asigurări, înscriere în catalog, jurizarea invenţiilor), realizarea posterelor şi transportul exponatelor şi al materialelor publicitare.

- Costurile generate de prezentarea materialelor expoziţionale şi deplasarea delegaţilor la Salon, revin participanţilor.

 

 

Persoană de contact:

Dr.ing.Camelia MARINESCU consilier superior

Responsabil organizatoric ANCSI pentru Salonul Internatțional de Invenții de la Geneva - 2016

Delegat Oficial pentru ROMÂNIA al Salonului Internațional de Invenții de la Geneva

tel: +40 21  316.29.77; fax: +40 21 318.30.71; e-mail: camelia.marinescu@ancs.ro; website: www.research.ro

Modificat la: 2016-03-22 10:04:00
e-Cerere 544
e-Petiție