Prima ediţie a Salonului Cadet Inova 16

 

Academia Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu“ Sibiu şi Corpul Cadeţilor “Gl.mr. Nicolae USCOI” Sibiu, organizează:

 

 

 Salonul Naţional cu Participare Internaţională a Inovării şi Cercetării Ştiinţifice Studenţeşti

 ”Cadet INOVA’16”

-        Ediţia I -

Academia Forţelor Terestre “Nicolae Bălcescu” Sibiu

14-16 Aprilie 2016

 

 

Eveniment desfăşurat sub Înaltul Patronaj al Forumului Inventatorilor Români, inclus în Agenda Culturală a Sibiului şi cofinanţat de Primăria Municipiului Sibiu şi Consiliul Local Sibiu

 

Eveniment Marcă O.S.I.M. cu număr depozit reglementar M 2016 01436/02.03.2016.

 

Evenimentul este destinat tinerilor cercetători (studenţi, studenţi masteranzi, studenţi doctoranzi, cercetători postdoctorali cu vârsta maximă de 35 ani). Obiectivul general al manifestării expoziţionale îl reprezintă sprijinirea inovaţiei şi cercetării ştiinţifice la nivel naţional şi internaţional în viziunea tinerilor cercetători. Manifestarea ştiinţifică Cadet INOVA reprezintă atât o oportunitate pentru tinerii cercetători de a-şi prezenta rezultatele cercetărilor şi inovaţiilor realizate sub formă de prototipuri, machete, prezentare computerizată de tehnici sau procedee însoţite de postere cât şi de a realiza parteneriate ştiinţifice în vederea identificării de nişe de cercetare, tehnologice şi industriale, toate acestea conducând spre creşterea gradului de conştientizare la nivelul societăţii al importanţei şi aportului adus de tinerii cercetători în dezvoltarea tehnologică şi plusvaloare.

Tinerii cercetători sunt invitaţi să-şi expună şi să-şi prezinte contribuţiile, inovaţiile ştiinţifice şi cercetările aplicative aferente următoarelor direcţii de studiu: a. Mediul şi controlul poluării. Energie verde, ecologie, monitorizarea şi protecţia mediului; b. Energie şi surse de energie neconvenţionale; c. Securitate, protecţie, salvare – antiterorism, dezastre şi accidente; d. Transport terestru, maritim şi aerian; e. Chimie; f. Metalurgie şi ştiinţa materialelor; g. Aeronautică şi securitatea navigaţiei aeriene; h. Automobile şi securitate rutieră; i. Mecanică. Organe de maşini. Mecanisme. Materiale; j. Electrotehnică, electronică şi energetică; k. Radiocomunicaţii; l. Robotică, roboetică; m. Tehnologii foto-audio-video; n. Tehnologia informaţiei şi informatică; o. Artă grafică şi arhitectură; p. Medicină şi factori umani. Farmacie şi cosmetică; q. Bio-securitate alimentară; r. Biologie, agronomie şi horticultură; s. Sport, timp liber, cultură, metode didactice.

 

 

Cercetările/Inovaţiile acceptate şi prezentate în cadrul salonului expoziţional vor fi incluse în:

 

Catalogul Oficial al Salonului “Cadet INOVA’16” – Primul Volum de Cercetări şi Inovaţii în Viziunea Tinerilor Cercetători

, catalog ce va apărea, cu sprijinul Editurii Academiei Forţelor Terestre “Nicolae Bălcescu”,în Supliment la Buletinul Ştiinţific al Academiei Forţelor Terestre – număr special, recunoscut CNCS B+, Indexat EBSCO, ProQuest, ISSN 2501-3157.

 

Detaliile manifestării expoziţionale sunt accesibile pe:

- site-ul: www.armyacademy.ro

(Cadet INOVA Salon 2016 - http://37.251.151.82/inova/index.php/ro)

- e-mail: cadetinova@gmail.com

 

.

Modificat la: 2016-04-11 15:38:00
e-Cerere 544
e-Petiție