Organisme Consultative

 

Colegiul Consultativ pentru Cercetare-Dezvoltare și Inovare - CCCDI

 

Colegiul Consultativ pentru Cercetare-Dezvoltare și Inovare - CCCDI, este principalul organ consultativ de specialitate al autorității de stat pentru cercetare-dezvoltare. CCCDI are misiunea de a asigura suport științific specializat în elaborarea politicilor și strategiilor de susținere a cercetării-dezvoltării și inovării la nivel național, în coordonarea, evaluarea și finanțarea activităților de cercetare științifică, dezvoltare experimentală și inovare din România de către MECS, prin ANCSI.

 

 

Consiliul Național al Cercetării Științifice - CNCS

 

Consiliul Național al Cercetării Științifice - CNCS, este un organism consultativ de nivel național, care are misiunea de a stimula excelența în cercetarea științifică din România. CNCS asistă Ministerul Educației Naţionale şi Cercetării Științifice precum și Autoritatea Națională pentru Cercetarea Științifică şi Inovare în coordonarea, monitorizarea și evaluarea activităților de cercetare științifică din România.

 

 

Consiliul Național de Etică a Cercetării Ştiinţifice, Dezvoltării Tehnologice şi Inovării - CNECSDTI

 

Consiliul Național de Etică a Cercetării Ştiinţifice, Dezvoltării Tehnologice şi Inovării - CNECSDTI, este principalul organism care coordonează și monitorizează aplicarea normelor de bună conduită morală și profesională în activitățile de cercetare-dezvoltare din România.

Modificat la: 2014-04-27 18:11:00
e-Cerere 544
e-Petiție