Concurs selecţie director general la GEOECOMAR Bucureşti

 

Ministerul Educaţiei Naționale şi Cercetării Ştiinţifice - Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică şi Inovare organizează concurs pentru ocuparea funcţiei de director general la Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Geologie şi Geoecologie Marină - GEOECOMAR Bucureşti,  în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr.576 din 26 august 2016 privind aprobarea Metodologiei de concurs pentru ocuparea funcţiei de director general la institutele naţionale de cercetare-dezvoltare, publicată în Monitorul Oficial  nr.655 din 26 august 2016, Partea I.

 

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Geologie şi Geoecologie Marină - GEOECOMAR Bucureşti are sediul în Bucureşti, str. Dimitrie Onciul nr. 23 - 25, sectorul 2.

 

Domeniul/obiectul de activitate este stabilit prin Hotărârea Guvernului nr.967 din 15 iunie 2004 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Geologie şi Geoecologie Marină - GEOECOMAR Bucureşti, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 619 din 8 iulie 2004, Partea I.

 

Condițiile de participare la concurs sunt cele prezentate în anexa nr.1 la metodologia de concurs prevăzută în anexa la HG nr.576/2016.

Componența dosarului de concurs este conform anexei nr.2 la metodologia de concurs prevăzută în anexa la HG nr.576/2016.

Dosarul de concurs se depune on-line la adresa: https://selectingmanagers.research.ro.

Data limita de depunere on-line: 30.10.2016.

Ora limită de depunere on-line: 1600.

 

Programul de desfăşurare a concursului:

 Acţiuni

 Termen limită

 Publicarea anunţului pentru concurs

 16.09.2016

 Data limită pentru depunerea dosarelor candidaților

     30.10.2016

 Data limită pentru verificarea și selecția dosarelor de concurs – etapa I

 2.11.2016

 Data limită pentru analiza și evaluarea dosarelor - etapa II / faza I

 13.11.2016

 Data pentru realizarea interviului: - etapa II / faza II

 15.11.2016

 Data estimată pentru validarea dosarului candidatului declarat câștigător

 25.11.2016

 

 

Locul de desfăşurare a interviului: sediul Autorității Naţionale pentru Cercetare Ştiinţifică şi Inovare - Bucureşti, Str. Mendeleev,Nr. 21-25,Sector 1

 

Informaţii suplimentare se pot obţine la secretariatul tehnic al comisiei de concurs. Date de contact: Daniela Iacob (email: daniela.iacob@ancs.ro, tel. 021.316.29.77) / Camelia Marinescu (email: camelia.marinescu@ancs.ro, tel. 021.316.29.77) / Gina Grec (email: gina.grec@ancs.ro, tel. 021.318.30.69).

 

Documentele oferite spre consultare sunt disponibile la secretariatul comisiei de concurs precum şi pe paginile de internet: www.research.ro  şi www.geoecomar.ro.

Modificat la: 2016-09-15 14:16:00
e-Cerere 544
e-Petiție