Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură “Marin Drăcea”

 

Ministerul Educaţiei Naționale şi Cercetării Ştiinţifice - Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică şi Inovare organizeazăconcurs pentru ocuparea funcţiei de director general la Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură “Marin Drăcea”, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr.576 din 26 august 2016 privind aprobarea Metodologiei de concurs pentru ocuparea funcţiei de director general la institutele naţionale de cercetare-dezvoltare, publicată în Monitorul Oficial  nr.655 din 26 august 2016, Partea I.

 

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură “Marin Drăcea” are sediul în Bulevardul Eroilor nr. 128, Voluntari, Ilfov. 

 

Domeniul/obiectul de activitate este stabilit prin Hotărârea Guvernului nr. 318/06.05.2015 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură "Marin Drăcea" ca institut naţional de cercetare-dezvoltare, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 351 din 21.05.2015, Partea I.

Condițiile de participare la concurs sunt cele prezentate în anexa nr.1 la metodologia de concurs prevăzută în anexa la HG nr.576/2016.

Componența dosarului de concurs este conform anexei nr.2 la metodologia de concursprevăzută în anexa la HG nr.576/2016.

Dosarul de concurs se depune on-line la adresa: https://selectingmanagers.research.ro.

Data limita de depunere on-line: 13.11.2016.

Ora limită de depunere on-line: 1600.

 

Programul de desfăşurare a concursului:

Acţiuni

Termen limită

Publicarea anunţului pentru concurs

30.09.2016

Data limită pentru depunerea dosarelor candidaților

   13.11.2016

Data limită pentru verificarea și selecția dosarelor de concurs – etapa I

16.11.2016

Data limită pentru analiza și evaluarea dosarelor - etapa II / faza I

23.11.2016

Data pentru realizarea interviului: - etapa II / faza II

25.11.2016

Data estimată pentru validarea dosarului candidatului declarat câștigător

12.12.2016

 

 

Locul de desfăşurare a interviului: sediul Autorității Naţionale pentru Cercetare Ştiinţifică şi Inovare - Bucureşti,Str.Mendeleev,Nr. 21-25,Sector 1.

Informaţii suplimentare se pot obţine la secretariatul tehnic al comisiei de concurs. Date de contact: Laura Marin (email: laura.marin@ancs.ro, tel. 021.316.29.77) / Liliana Cazac (email: liliana.cazac@ancs.ro, tel. 021.316.29.77) / Adriana Elena Moța (email: adriana.mota@ancs.ro, tel. 021.317.19.81).

Documentele oferite spre consultare sunt disponibile la secretariatul comisiei de concurs precum şi pe paginile de internet: www.research.ro și www.icas.ro

Modificat la: 2016-09-27 16:30:00
e-Cerere 544
e-Petiție