Rezultate selecţie dosare pentru postul de "Expert pentru elaborare metodologie"

 

Post contractual vacant cu timp parțial în cadrul Proiectului “Dezvoltarea Capacitații Administrative a ANCSI de implementare a unor acțiuni stabilite in Strategia Națională de Cercetare, Dezvoltare Tehnologica si Inovare, 2014-2020 – SIPOCA 27”,
 
  • EXPERT PENTRU ELABORARE METODOLOGIE
 
 
Urmare a analizării dosarului depus de candidatul Adrian DUȘA comisia de concurs l-a declarat ADMIS pentru etapa următoare.
Modificat la: 2016-11-10 14:38:00
e-Cerere 544
e-Petiție