Rezultate selecţie dosare pentru postul de "Expert în cercetare cu experiență în activități de cercetare-dezvoltare aplicativă sau dezvoltare tehnologică" - SIPOCA27

 

Post contractual vacant cu timp parțial în cadrul Proiectului “Dezvoltarea Capacitații Administrative a ANCSI de implementare a unor acțiuni stabilite in Strategia Națională de Cercetare, Dezvoltare Tehnologica si Inovare, 2014-2020 – SIPOCA 27”

 

  • Expert în cercetare cu experiență în activități de cercetare-dezvoltare aplicativă sau dezvoltare tehnologică – 3 posturi

 

 

Urmare a analizării dosarelor depuse de candidații:

 

  • CORNELIA MURARU-IONEL
  • ANTON ANTON
  • ROMEO FLORIN SUSAN RESIGA

 

comisia de concurs i-a declarat ADMIȘI pentru etapa următoare.

Modificat la: 2016-11-15 14:02:00
e-Cerere 544
e-Petiție