Rezultatele concursului pentru postul de "Expert în cercetare cu experiență în activități de cercetare-dezvoltare aplicativă sau dezvoltare tehnologică" - SIPOCA27

 

Post contractual vacant cu timp parțial în cadrul Proiectului “Dezvoltarea Capacitații Administrative a ANCSI de implementare a unor acțiuni stabilite in Strategia Națională de Cercetare, Dezvoltare Tehnologica si Inovare, 2014-2020 – SIPOCA 27”

 

  • Expert în cercetare cu experiență în activități de cercetare-dezvoltare aplicativă sau dezvoltare tehnologică – 3 posturi

 

 

Urmare a interviului susținut de candidatul ROMEO FLORIN SUSAN RESIGA comisia de concurs l-a declarat ADMIS.

Urmare a interviului susținut de candidatul ANTON ANTON comisia de concurs l-a declarat ADMIS.

Urmare a interviului susținut de candidatul CORNELIA MURARU-IONEL comisia de concurs l-a declarat ADMIS.

Modificat la: 2016-11-18 12:08:00
e-Cerere 544
e-Petiție