A fost publicată versiunea 2.2 a Modelului Acordului de Grant explicat - AMGA pentru acțiunile finanțate din Programul H2020

 

La data de 25 noiembrie 2016 a fost publicată versiunea 2.2 a Modelului Acordului de Grant explicat - AMGA pentru acțiunile finanțate din Programul H2020.

 

Au fost actualizate/explicate următoarele articole:

 • 2, 5, 6.2.A, 10, 13, 16, 20, 34, 37, 41, 42, 43, 45, 46, 48, 49, 50 și 55;
 • adnotări la articolele 29.2 și 29.3;
 • explicații noi și exemple care rezultă din cele mai frecvente întrebări, în special la articolul 6, 6.1, 6.2, 6.5 și 18;
 • actualizări și adnotări la modelul acordului de grant specific, astfel:
  • Granturile ERC: preambul, articolele 6, 29 și 56a;
  • Burse MSCA: preambul ITN, articolele 4, 5, 6, 8, 18, 19 și 32; IF Articolele 2, 4, 6, 8, 18, 32 și 56a; RISE articolele 4, 6, 8, 18, 19, 31 și 32; COFUND 4, 6, 8, 15 și 18;
  • ERA-NET Co-fund: articolele 2, 19 și 21;
  • PCP – PPI: articolele 5 și 13;
  • EJP Co-fund: articolele 5, 6.F și 20.
 • Au fost introduse corecturi și clarificări minore;
 • Actualizarea secțiunii: I.3 "Lista excepțiilor aplicabile anumitor state";

 

Referitor la chestiunea remunerației cercetătorilor participanți la programul Orizont 2020 – reglementată prin actualizarea mai sus pomenită I3, menționăm că România continuă discuțiile cu Comisia Europeană pe această temă, acestea fiind susținute de o serie de scrisori adresate Președintelui Comisiei Europene, Comisarului pentru Cercetare, Directorului General al Direcției RTD din cadrul CE precum și prin intervențiile europarlamentarilor români.

 

Urmărind să încurajeze și să motiveze efectiv participarea comunității științifice la Programul Orizont 2020, România solicită acceptarea utilizării criteriilor de salarizare naționale pentru proiectele de cercetare, prevăzute prin HG nr. 583/2015. Această solicitare este conformă cu articolul 27). din Reglementului (EU) nr. 1290/2013 coroborat cu prevederile punctului 6.1), lit. A). din Acordul de finanțare care prevede:

 

personnel costs are eligible, if they are related to personnel working for the beneficiary under an employment contract (or equivalent appointing act) and assigned to the action (‘costs for employees (or equivalent)). They must be limited to salaries (including during parental leave), social security contributions, taxes and other costs included in the remuneration, if they arise from national law or the employment contract (or equivalent appointing act)”.

Modificat la: 2016-11-29 12:55:00
e-Cerere 544
e-Petiție