Rezultatele parțiale ale concursurilor de ocupare a funcției de director general la institutele naționale de cercetare-dezvoltare

 

Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică şi Inovare (ANCSI) a decis în luna august 2016 scoaterea la concurs a funcţiilor de director general la 19 institute naţionale de cercetare-dezvoltare, în conformitate cu prevedererile H.G nr. 576/2016.

 

La data de 29 noiembrie 2016,  situația derulării acestor concursuri este următoarea:

 

Pentru 4 INCD-uri şi anume Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Metale şi Resurse Radioactive-INCDMRR, Institutul Naţional de Studii şi Cercetări pentru Comunicaţii-Bucureşti-INSCC Bucureşti,  Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Biotehnologii în Horticultură-INCDBH Ştefăneşti şi  Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Cartof şi Sfeclă de Zahăr-INCDCSZ Braşov, nu s-au înscris candidați, în consecință se va relua procedura de concurs în cel mai scurt timp.

 

La Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare şi Încercări pentru Electrotehnică-ICMET Craiova, nu a fost declarat admis niciun candidat după etapa a II-a a concursului desfășurat, urmând a fi reluată procedura de concurs.

 

Pentru 14 INCD-uri  este în curs de finalizare etapa a doua de evaluare. 

 

A fost stabilită lista candidaților declarați admiși în urma etapei a doua de evaluare pentru 13 INCD-uri. Pentru primul clasat dintre candidații declarați admiși, după soluționarea contestațiilor, se desfășoară etapa de validare a dosarului de concurs și de pregătire a negocierii termenilor contractului de management.

 

La Institutul Naţional de Cercetare Ştiinţifică în Domeniul Muncii şi Protecţiei Sociale-INCSMPS Bucureşti nu a fost finalizată etapa II faza II - interviul, urmând ca în cursul primei decade a lunii decembrie 2016 să fie reluată.

 

Așa cum prevede H.G nr. 576/2016, în cazul în care nu va fi validat dosarul de concurs sau nu se va încheia negocierea contractului de management cu primul clasat dintre cei admiși, ANCSI va demara procedurile de validare cu următorul clasat admis, dacă există, sau va relua procedura de concurs.

Modificat la: 2016-11-29 16:53:00
e-Cerere 544
e-Petiție