Comitetul Român pentru Infrastructuri de Cercetare

 

 

 

Depunerea de noi propuneri de mari infrastructuri de cercetare în vederea actualizării Foii de parcurs naţionale pentru infrastructuri de cercetare

 

NEW: Anunţ privind depunerea de noi propuneri de mari infrastructuri de cercetare în vederea actualizării Foii de parcurs naţionale pentru infrastructuri de cercetare - 09.07.2021 15:07

 

 

 

pdfRomanian Roadmap of Research InfrastructuresRoadmap 2017 (Ro) - november 2017 - 22.11.2017 18:37

pdfRomanian Roadmap of Research InfrastructuresRoadmap 2017 (En) - november 2017 - 22.11.2017 18:37

 

 

 

Rapoarte CRIC privind infrastructurile de cercetare din România

 

 

 

A fost aprobat Raportul final privind infrastructurile de cercetare din România (Roadmap-ul național al infrastructurilor de cercetare din România 2017-2027), înaintat MCI de Comitetul Român pentru Infrastructuri de Cercetare (CRIC), elaborat pe baza rapoartelor sintetice de evaluare pe domenii, prin Ordinul MCI nr. 624 din 3.10.2017- 22.11.2017 17:58
 
Acest Raport a fost transmis Comisiei Europene în vederea îndeplinirii condiţionalităţii ex ante 1.2. Infrastructuri de cercetare şi inovare prevăzute în Axa 1 din POC ( în conf. cu Regulamentul 1303/2013, Anexa XI).
 
Modificat la: 2017-08-07 13:11:00

Ultimele actualizari

e-Cerere 544
e-Petiție