ATENŢIONARE privind depunerea proiectelor în cadrul apelului lansat pe Secţiunea C Întreprinderi inovatoare de tip start-up si spin-off prin intermediul platformei informatice My SMIS

 

Organismul Intermediar pentru Cercetare vă aduce la cunoştinţă relansarea apelului "Întreprinderi inovatoare de tip start-up şi spin-off" prin platforma MySMIS 2014+ cu titlul - “POC/62/1/3/Stimularea cererii întreprinderilor pentru inovare prin proiecte CDI derulate de întreprinderi individual sau în parteneriat cu institute de CD şi universități, în scopul inovării de procese și de produse în sectoarele economice care prezintă potențial de creștere”, începând cu data de 22.12.2016 ora 9:00.

 

Deşi, termenul de închidere afişat de sistem este 29.12.2023, Organismul Intermediar pentru Cercetare recomandă tuturor aplicanţilor a căror teza de doctorat împlineşte termenul maxim de 5 ani, prevăzut de ghidul solicitantului specific, în anul 2016, să facă transmiterea cererii de finanţare prin sistemul informatic până, cel mai târziu, la data de 31.12.2016, ora 23:59.

Modificat la: 2016-12-28 12:31:00
e-Cerere 544
e-Petiție