Institute Naţionale de Cercetare Dezvoltare (INCD) în coordonare

 

 

 

 

 

Prezentare generală

 

Organizate începând cu anul 1995 şi încadrate iniţial, conform legii societăţilor comerciale, ca o formă distinctă de regii autonome, institutele naţionale de cercetare-dezvoltare sunt entităţi organizate în prezent conform Legii nr. 324/2003 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifica şi dezvoltarea tehnologică.

 

Institutele naţionale de cercetare-dezvoltare reprezintă o formă de organizare instituţională specifică activităţilor de cercetare-dezvoltare, instituită cu scopul de a asigura desfăşurarea acestor activităţi, precum şi consolidarea competenţei ştiinţifice şi tehnologice în domeniile de interes naţional, stabilite în acord cu strategia de dezvoltare a României.

 

Institutul naţional este persoană juridică română, care are ca obiect principal activitatea de cercetare-dezvoltare şi care funcţionează pe bază de gestiune economică şi autonomie financiară, calculează amortismente şi conduce evidenţa contabilă în regim economic. Institutul naţional are patrimoniu propriu şi administrează patrimoniul public şi privat al statului pentru asigurarea desfăşurării activităţii şi funcţionează în coordonarea unui organ de specialitate al administraţiei publice centrale.

 

Institutul participă la elaborarea strategiilor de dezvoltare în domeniul specific, desfăşoară activităţi de cercetare-dezvoltare pentru realizarea obiectivelor cuprinse în Strategia naţională, constituie baze de competenţă ştiinţifică şi tehnologică, de expertiză, de perfecţionare a resurselor umane şi de documentare ştiinţifică şi tehnică. Institutul naţional poate desfăşura, în secundar, activităţi comerciale şi de producţie, conform regulamentului propriu.

 

 

 

A. Institutele naţionale de cercetare-dezvoltare în coordonarea Ministerului Educației și Cercetării:

 

 

 

 

Bugetele de venituri şi cheltuieli ale institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare:

  • ORDIN  Nr. 3895/2016 din 31 mai 2016, pentru aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 ale institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare în coordonarea Autorităţii Naţionale pentru Cercetare Ştiinţifică şi Inovare, publicat în Monitorul Oficial  Nr. 569 din 27 iulie 2016;
  • ORDIN  Nr. 5857/2015 din 26 noiembrie 2015, pentru aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli  rectificate pe anul 2015 ale institutelor nationale de cercetare dezvoltare in coordonarea Autoritatii Nationale pentru Cercetare Stiintifica si Inovare, respectiv anexele nr. 1 – 18, publicate in Monitorul Oficial nr. 967 din 28 decembrie 2015.

 

 

 

Instalaţii şi Obiective Speciale de Interes Naţional:

 

 

 

Noutăţi:

 

 

 

 

B. Institutele naţionale de cercetare-dezvoltare în coordonarea altor ministere

 

 

  • Ministerul Muncii si Justitiei Sociale (MMJS)

    • Institutul Național de Cercetare Științifică în domeniul Muncii și Protecției Sociale - INCDMPS

Modificat la: 2017-03-06 11:26:00