Laborator de biotehnologii extractive vegetale

 

 

Serviciile specializate oferite:

 

Cuvinte cheie

Plante medicinale, produse bioactive, tehnologii extractive, suplimente alimentare, cercetare aplicativă.

Domenii cheie de expertiză, capabilități, competențe - descriere laborator

Activitatea acestui laborator implică atât cercetarea fundamentală precum și cercetarea aplicativă în domeniul plantelor medicinale. Laboratorul este dotat cu echipamentele extractive necesare: extractoare lichid-solid și lichid-lichid, rotavapoare sub vid, instalații de filtrare, etc. De asemenea, sunt prezente echipamente pentru separări avansate (flash cromatograf Isolera), pentru analize preliminare (sistemul HPTLC Camag-Linomat, chemiluminometrul Turner-Biosystems, spectrofotometru UV-VIS) precum și pentru uscarea rapidă a produselor (atomizor Buchi). 

Tip de servicii

-Servicii de cercetare în domeniul obținerii de produse bioactive inovative pe bază de extracte vegetale; transfer de procedee și tehnologii extractive

Descrierea serviciilor oferite de laborator

Procedee și tehnologii de extracție a principiilor active din materia primă vegetală; screening analitic calitativ prin HPTLC, atât al materiei prime vegetale cât și al extractelor; uscare prin atomizare extracte vegetale; dezvoltarea de produse bioactive inovative pe bază de extracte vegetale pentru diverse domenii: farmaceutic, cosmetic, agricultură etc.; consultanță

Ministere, autorități publice locale și centrale care pot fi incluse în categoria de beneficiari / utilizatori

Ministerul Educatiei Nationale, Ministerul Sănătății, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat, Agenții de Dezvoltare Regională

Certificări/ Autorizări/ Acreditări deținute de laborator

-

Datele de contact (telefon, fax, email, înregistrare ERRIS - adresa website

 

-tel: 021-321.21.17; 021-322.44.04

-fax: 021-322.29.17

-e-mail: iccf@ncpri.ro

-platforma ERRIS: https://erris.gov.ro/Pharmaceutical-Biotechnologies

-adresa website: cfarm.ncpri.ro


Modificat la: 2017-04-28 21:59:00
e-Cerere 544
e-Petiție