Laborator de sinteze substanțe bioactive

 

 

Serviciile specializate oferite:

 

Cuvinte cheie

Substanțe medicament, medicamente generice, noi structuri bioactive

Domenii cheie de expertiză, capabilități, competențe - descriere laborator

- Sinteză organică fină (compuși activi antimicrobieni, antitumorali, antivirali, medicamente cardiovasculare, oleamide, etc.)

-  Chimie curată (biocataliză)

- Elaborare tehnologii de obținere a unui compus biologic activ, la scară micropilot/pilot.

Laboratorul este dotat cu instalații versatile pentru sinteza organică (100 mL-6 L) in atmosfera inerta anhidra, la temperaturi de la -70°C la 200°C, Ultra-Kryomat Lauda (-90°C), sisteme de agitare magnetică și mecanică, echipamente de filtrare, băi termostate, băi de ultrasonare, pH-metre, balanțe, cameră intunecată UV, evaporatoare rotative sub vid, pompe de vid, coloane cromatografice, Flash cromatograf pentru cantități mici de purificat (< 1g), cromatograf HPLC, polarimetru, aparat pentru determinarea punctului de topire OptiMelt, etuve de vid, autoclave de  hidrogenare de 250 mL și 2 L.

Micropilotul/pilotul este dotat cu vase de reacție de la 20 L la 100 L cu încălzire prin serpentină, sistem de răcire la -10°C, sisteme de filtrare sub vid Nutsche, evaporator rotativ cu balon de 10 L, 20 L.

Tip de servicii

Cercetare-dezvoltare completă sau a unor etape de obținere a unui produs nou sau modernizat

Consultanță

Asistență tehnică

Sinteză de impurități ca etaloane

Microproducție în parteneriat

Formare profesională

Descrierea serviciilor oferite de laborator

1. Elaborarea, inclusiv transpunerea la scară pilot a unor tehnologii de mare complexitate proprii sau propuse de parteneri din cercetare și din industria farmaceutică din țară sau externi.

2. Realizarea unei game variate de substanțe active enantiomeric pure moderne și intermediari de chimie fină optic activi cu valoare adaugată mare.

3. Cursuri de specializare, instruiri

Ministere, autorități publice locale și centrale care pot fi incluse în categoria de beneficiari / utilizatori

Ministerul Sănătăţii, Ministerul Educației Naționale,  Ministerul Economiei, Agenții de dezvoltare regională

Institute de Cercetare-Dezvoltare și Universități de profil.

Certificări/ Autorizări/ Acreditări deținute de laborator

-

Datele de contact (telefon, fax, email, înregistrare ERRIS - adresa website

- tel: 021-321.21.17/021-322.44.04; fax: 021-322.29.17

- http://erris.gov.ro/bioactive-substances-synthesis

 - adresa website: cfarm.ncpri.ro

Modificat la: 2017-04-28 22:24:00
e-Cerere 544
e-Petiție