La data de 21 aprilie 2017 Comisia Europeană a publicat versiunea 4.0 a modelului Acordului de finanțare Orizont 2020

 

Noul model prevede, modificări, clarificări, corecturi și reguli noi în favoarea beneficiarilor, care pot fi aplicate retroactiv Acordurilor de grant semnate în versiunea anterioară.
 
 
Au fost actualizate și explicate în special articolele 5, 6, 14, 18 și 52, astfel:
 
  • Explicații și exemple noi care rezultă din cele mai frecvente întrebări (articolele 6 și 18);
  • Introducerea unui nou articol, articolul 14a – implementarea activităților de către parteneri internaționali;
  • Actualizări ale acordurilor de grant specifice de tip: ERC, MSCA, PCP-PPI și FPA/SGA
  • Au fost introduse corecturi și clarificări minore.
 
Pentru identificarea ușoară a paragrafelor sau a secțiunilor noi cu explicații, acestea sunt marcate cu simbolul  în partea stângă.
 
Regulile care se aplică numai pentru acordurile de finanțare semnate cu versiunea 4.0 sunt marcate cu simbolul 
 
 
Pentru a accesa documentul, vizitați secţiunea Aspecte legale şi financiare.
Modificat la: 2017-05-01 19:25:00
e-Cerere 544
e-Petiție