Rezultatul probei scrise la concursul organizat în data de 09.05.2017 pentru funcţiile publice de execuţie vacante din cadrul Compartimentului Corpul de Control al Ministrului

 

Având în vedere prevederile art. 62 alin.(3) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale probei scrise:

 

Nr. crt.

Numele şi prenumele candidatului

Funcţia publică

Punctajul

probei scrise

Rezultatul probei scrise

 

1.

ȘTREANGĂ Narcis Costel

Consilier  I superior

60,00

admis

2.

VELCIOV Petrică

Consilier  I superior

48,00

respins

3.

MAIER Olimpiu Laurențiu

Consilier  I superior

34,00

respins

4.

FLORESCU Răzvan Adrian

Consilier  I superior

32,33

respins

 

 

Candidaţii declaraţi admişi vor susţine interviul în data de 15.05.2017, ora 12,00 la sediul  Ministerului Cercetării și Inovării, etaj 4 camera 432.

 

Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele obţinute pot formula contestaţie în termen de 24 de ore de la afişarea rezultatului probei scrise, conform art. 63 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările și completările ulterioare,care se depune la sediul instituției.

 

Afişat astăzi, 10.05.2017, ora 15:13 la sediul și pe site-ul Ministerului Cercetării și Inovării.

Modificat la: 2017-05-10 15:13:00
e-Cerere 544
e-Petiție