Rezultatul probei interviu la concursul organizat în data de 23.05.2017 (proba scrisă) pentru ocuparea postului contractual vacant cu timp parțial în cadrul Proiectului SIPOCA27

 

Rezultatul probei interviu la concursul organizat în data de 23.05.2017 (proba scrisă) pentru ocuparea funcţiei contractuale vacante pe perioadă determinată cu timp parțial de expert coordonator de rezultat în cadrul Proiectului “Dezvoltarea Capacitații Administrative a MCI de implementare a unor acțiuni stabilite în Strategia Națională de Cercetare, Dezvoltare Tehnologică și Inovare, 2014-2020 – SIPOCA 27”, este:

 

 

 

  • MARIN Alexandru      100,00  -puncte                         admis

 

 

Afişat azi, 30.05.2017, ora 12:00

Modificat la: 2017-05-30 12:00:00
e-Cerere 544
e-Petiție