Clasificarea schemei salariale din România în cadrul programului Orizont 2020 (rezoluție CE)

 

Versiunea actuală a acordurilor de grant Orizont 2020 califică remunerația suplimentară ca parte a costurilor de personal care depășesc ceea ce cercetătorul ar fi remunerat pentru timpul lucrat în proiecte finanțate prin programe naționale.

 

Aceste dispoziții sunt acum explicate în mod extensiv în acordul de finanțare Orizont 2020 adnotat aprobat (versiunea 4.0). În esență, remunerația de bază utilizată pentru calcularea ratelor orare eligibile corespunde salariului real al persoanei până la nivelul remunerației pe care beneficiarul o plătește pentru a lucra în proiecte naționale.

 

Acest nivel de remunerație este cel stabilit în legislația națională pentru munca în țară  sau cel stabilit în normele interne ale beneficiarilor pentru o astfel de activitate, cu condiția ca aceasta să fi fost efectiv plătită cel puțin o dată de către beneficiar.

 

Explicații și exemple despre acest subiect sunt prezentate în acordul de finanțare Orizont 2020 adnotat aprobat (versiunea 4.0), în special la paginile 58-62.

 

Rezoluția Comisiei Europene privind clasificarea schemei salariale naționale.

Modificat la: 2017-06-06 10:58:00
e-Cerere 544
e-Petiție