H2020 - Indicative Audit Programme

 

 

Comisia Europeană poate solicita un audit al grantului Orizont 2020 în timpul proiectului sau în orice moment până la 2 ani de la plata finală. Auditul poate fi efectuat de personalul propriu al Comisiei sau externalizat către persoane sau organisme externe desemnate de Comisie.

 

Auditorii își desfășoară auditul ținând cont de dispozițiile acordului de grant auditat în cadrul programelor-cadru Orizont 2020 pentru cercetare și inovare și în conformitate cu standardele internaționale de audit.

 

Aceste standarde impun ca auditorii să respecte cerințele etice, să planifice și să îndeplinească procedurile relevante în conformitate cu „H2020 Indicative Audit Programme”.

 

Pe baza constatărilor auditului, va fi pregătit și trimis un proiect de raport de audit. Există o perioadă de 30 de zile în care veți putea furniza observațiile dvs. asupra proiectului raportului de audit. Auditorii vor întocmi și reconcilia orice observații, iar un raport final de audit va fi pregătit și trimis.

 

Orice costuri revendicate considerate neeligibile vor fi apoi recuperate sau deduse din următoarea plată.

 

În cazul în care se constată erori sistematice, recurente sau nereguli, Comisia poate extinde concluziile rezultatelor auditului la acordurile de grant ne auditate sau la perioade ne auditate, acest proces se numește „extension of findings”. Pe lângă aceste corecții, pot fi luate și alte măsuri, inclusiv sancțiuni financiare și administrative (Art. 22.5 din AMGA).

 

Pentru a afla mai multe despre verificări, recenzii, audit și investigații, vă rugăm să citiți articolul 22 din modelul acordului de grant adnotat Orizont 2020.

 

 

Beneficiarii și părțile interesate pot consulta informațiile accesând:

H2020 Indicative Audit Programme

Modelul acordului de grant adnotat

 

Modificat la: 2020-02-05 10:14:00
e-Cerere 544
e-Petiție