Consiliul Național al Cercetării Științifice

 

 

 

 

pdfComponența Consiliului Național al Cercetării Științifice aprobată prin Ordinul MCID nr.33/2021 - reactualizat la 30.06.2021 16:30

 

pdfRegulament de organizare și funcționare a Consiliului Național al Cercetării Științifice - 12.05.2020 14:20

 

pdfMetodologia de evaluare și recunoaștere, de către Consiliul Național al Cercetării Științifice, a caracterului științific al lucrărilor elaborate de către persoane private de libertate prin decizie judecătorească definitivă, aprobată prin OMCID nr 461/03.09.2021 - 28.09.2021 15:10

 

pdfComponența nominală a comisiilor de lucru/experți ale Consiliului Național al Cercetării Științifice - reactualizat la 30.06.2021 16:30

 

pdfComponența nominală a grupului de lucru pentru supervizarea procesul de evaluare în cadrul competiției PCE 2020 - reactualizat la 02.09.2020 14:05

 

 

 

pdfLista editurilor recunoscute și clasificate CNCS - 30.06.2021 16:30

 

pdfLista publicațiilor recunoscute și clasificate CNCS - 30.06.2021 16:30

 

 

 

 

pdfOrdinul MEC nr.5550/11.09.2020 privind aprobarea pdfMetodologiei de evaluare și clasificare a editurilor, colețiilor și revistelor științifice - 14.09.2020 16:40

Modificat la: 2020-05-12 14:20:00
e-Cerere 544
e-Petiție