Program1 - Dezvoltarea sistemului naţional de cercetare-dezvoltare

 

Obiectivele programului:

a) dezvoltarea resurselor umane, a infrastructurii şi a instituţiilor de profil;b) creşterea eficienţei utilizării resurselor în organizaţiile publice, prin dezvoltarea mecanismelor de monitorizare şi evaluare a calităţii şi relevanţei activităţilor CDI;c) creşterea atractivităţii sistemului şi deschiderea organizaţiilor de cercetare către comunitatea internaţională;d) modernizarea administraţiei publice din sectorul cercetării.

 

 

Subprogram coordonat de MCI:

 

Subprogramul 1.2.  Performanță instituțională

-pentru obţinerea celei mai mari valori pentru banii investiţi în cercetare, prin concentrarea resurselor spre organizaţiile publice de cercetare în domenii strategice de dezvoltare ale României;

 

Obiectivele subprogramului:

- susţinerea planurilor de dezvoltare instituţională în vederea creşterii performanţelor în domeniul de activitate, la nivelul departamentelor şi colectivelor de cercetare;

- susţinerea competenţelor naţionale din instituţii de cercetare cu posibilităţi de relansare în domenii economice de interes pentru România;

- dezvoltarea capacităţii proprii a organizaţiilor publice de cercetare în următoarele direcţii:

  • valorificarea şi difuzarea cunoştinţelor şi rezultatelor de cercetare;
  • acordarea de asistenţă tehnică şi de servicii ştiinţifice şi tehnologice de înalt nivel în domenii prioritare;
  • iniţierea şi dezvoltarea colaborărilor viabile cu parteneri din mediul economic public şi privat;
  • creşterea gradului de implicare şi vizibilitate pe plan internaţional.

 

În baza propunerilor rezultate ca urmare a dezbaterii publice a pachetului de informații aferent competiției din PROGRAMUL 1  - DEZVOLTAREA SISTEMULUI NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE - Subprogram 1.2 - Performanță instituțională, se pune în dezbatere publică pachetul de informații rezultat.

 

 

Instrumente de finanțare:

 

  • Proiecte de dezvoltare instituţională – Proiecte de finanţare a excelenței în CDI (PDI-PFE)

 

2021:

NEW:

pdf Lista propunerilor de proiecte recomandate pentru finanțare în cadrul Competiției C1.2.PFE-CDI.2021 - rezultate finale - 08.12.2021 10:14

pdf Rezultatele reevaluării propunerilor de proiecte ca urmare a admiterii contestațiilor depuse în cadrul Competiției C1.2.PFE-CDI.2021 - 08.12.2021 10:14

 

Ordinul MCID nr. 733/19.11.2021 privind modificarea calendarului Competiției C1.2.PFE-CDI.2021 - 22.11.2021 17:05

 

Rezultatele contestațiilor depuse în urma evaluării ofertelor depuse în cadrul Competiției C1.2.PFE-CDI.2021 - 19.11.2021 20:25

Rezultatele evaluării (rezultate intermediare) ca urmare a finalizării etapei de evaluare a propunerilor de proiecte pentru Competiția 2021 PFE-CDI - 15.11.2021 16:55

pdf Ordinul MCID nr. 647/25.10.2021 privind modificarea Calendarului competiției C1.2.PFE-CDI.2021 - 28.10.2021 18:21

pdf Rezultate finale privind propunerile de proiecte eligibile din cadrul Competiției C1.2.PFE-CDI.2021 - 16.09.2021 17:18

Erată referitoare la Anexa I la Nota MCID, înregistrată la CM cu nr. 8341/16.09.2021 privind aprobarea rezultatelor contestațiilor după finalizarea etapei de verificare a eligibilității și publicarea rezultatelor finale privind propunerile de proiecte eligibile din cadrul Competiției C1.2.PFE-CDI.2021. - 20.09.2021 16:25

Referitor la pozițiile 7 și 8 din coloana “CONTESTAȚIE ADMISĂ/RESPINSĂ” parte a Anexei I la Nota MCID, înregistrată la CM cu nr. 8341/16.09.2021 privind aprobarea rezultatelor contestațiilor după finalizarea etapei de verificare a eligibilității și publicarea rezultatelor finale privind propunerile de proiecte eligibile din cadrul Competiției C1.2.PFE-CDI.2021 Proiecte de dezvoltare instituțională – Proiecte de finanțare a excelenței în CDI aferentă Programului 1 – Dezvoltarea sistemului național de cercetare-dezvoltare, Subprogramul 1.2 – Performanță instituțională din cadrul PNCDI III s-a constatat o eroare materială prin precizarea statusului de “RESPINSĂ”.

Prin Nota MCID-CM nr. 8357/17.09.2021 s-a aprobat corectarea erorii materiale și menționarea în cazul pozițiilor 7 și 8, coloana “CONTESTAȚIE ADMISĂ/RESPINSĂ” din Anexa I la Nota MCID nr. 8341/16.09.2021 a statusului “ADMISĂ”.

pdf Rezultatele contestațiilor privind propunerile de proiecte eligibile din cadrul Competiției C1.2.PFE-CDI.2021 - 16.09.2021 17:15

pdf Rezultatele verificării condițiilor de eligibilitate pentru Competiția C1.2.PFE-CDI.2021 - 06.09.2021 16:45

În perioada 7-8.09.2021 organizațiile care au depus propuneri de proiecte pot depune contestaţii privind rezultatele verificării condițiilor de eligibilitate pentru Competiția C1.2.PFE-CDI.2021. Acestea se pot transmite prin email la adresa: C1.2.PFE-CDI.2021@research.gov.ro sau prin poștă/direct la sediul Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării din Str. D.I. Mendeleev nr. 21-25, et. 2, cam. 212, sector 1, 010362 București, iar rezultatul final al verificării condițiilor de eligibilitate pentru Competiția  C1.2.PFE-CDI.2021 va fi publicat în data de 14.09.2021, în conformitate cu prevederile calendarului competiției aprobat prin OMCID nr. 128/17.06.2021.

- S-a lansat Competiția C1.2.PFE-CDI.2021 dedicată proiectelor de tipul “Proiecte de dezvoltare instituțională – Proiecte de finanțare a excelenței în CDI” (PFE-CDI) pentru Subprogramul 1.2 – Performanță instituțională din cadrul PNCDI III - 18.06.2021 10:32

 

2018:

- Dezbatere publică pachet de informații;

- Informații competiție PDI-PFE-CDI 2018; - 13.07.2018 10:39

- Întrebări frecvente - la data de 25.07.2018 13:43

 

Implementarea și monitorizarea proiectelor:

Documente suport pentru raportare, aprobate prin Nota MCI nr. 12117/09.11.2018 - 27.11.2018 14:25

Alte documente solicitate contractorilor - 27.11.2018 14:25

Modificat la: 2021-12-08 10:14:00
e-Cerere 544
e-Petiție