Program1 - Dezvoltarea sistemului naţional de cercetare-dezvoltare

 

Obiectivele programului:

a) dezvoltarea resurselor umane, a infrastructurii şi a instituţiilor de profil;b) creşterea eficienţei utilizării resurselor în organizaţiile publice, prin dezvoltarea mecanismelor de monitorizare şi evaluare a calităţii şi relevanţei activităţilor CDI;c) creşterea atractivităţii sistemului şi deschiderea organizaţiilor de cercetare către comunitatea internaţională;d) modernizarea administraţiei publice din sectorul cercetării.

 

 

Subprogram coordonat de MCI:

 

Subprogramul 1.2.  Performanță instituțională

-pentru obţinerea celei mai mari valori pentru banii investiţi în cercetare, prin concentrarea resurselor spre organizaţiile publice de cercetare în domenii strategice de dezvoltare ale României;

 

Obiectivele subprogramului:

- susţinerea planurilor de dezvoltare instituţională în vederea creşterii performanţelor în domeniul de activitate, la nivelul departamentelor şi colectivelor de cercetare;

- susţinerea competenţelor naţionale din instituţii de cercetare cu posibilităţi de relansare în domenii economice de interes pentru România;

- dezvoltarea capacităţii proprii a organizaţiilor publice de cercetare în următoarele direcţii:

  • valorificarea şi difuzarea cunoştinţelor şi rezultatelor de cercetare;
  • acordarea de asistenţă tehnică şi de servicii ştiinţifice şi tehnologice de înalt nivel în domenii prioritare;
  • iniţierea şi dezvoltarea colaborărilor viabile cu parteneri din mediul economic public şi privat;
  • creşterea gradului de implicare şi vizibilitate pe plan internaţional.

 

În baza propunerilor rezultate ca urmare a dezbaterii publice a pachetului de informații aferent competiției din PROGRAMUL 1  - DEZVOLTAREA SISTEMULUI NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE - Subprogram 1.2 - Performanță instituțională, se pune în dezbatere publică pachetul de informații rezultat.

 

 

Instrumente de finanțare:

 

  • Proiecte de dezvoltare instituţională – Proiecte de finanţare a excelenței în CDI (PDI-PFE)

 

2021:

NEW: - S-a lansat Competiția C1.2.PFE-CDI.2021 dedicată proiectelor de tipul “Proiecte de dezvoltare instituțională – Proiecte de finanțare a excelenței în CDI” (PFE-CDI) pentru Subprogramul 1.2 – Performanță instituțională din cadrul PNCDI III - 18.06.2021 10:32

 

2018:

- Dezbatere publică pachet de informații;

- Informații competiție PDI-PFE-CDI 2018; - 13.07.2018 10:39

- Întrebări frecvente - la data de 25.07.2018 13:43

 

Implementarea și monitorizarea proiectelor:

Documente suport pentru raportare, aprobate prin Nota MCI nr. 12117/09.11.2018 - 27.11.2018 14:25

Alte documente solicitate contractorilor - 27.11.2018 14:25

Modificat la: 2018-11-27 14:25:00
e-Cerere 544
e-Petiție