CNECSDTI lansează apelul de candidaturi pentru completarea grupurilor de lucru cu experți

 

Consiliul Naţional de Etică a Cercetării Ştiinţifice, Dezvoltării Tehnologice şi Inovării (CNECSDTI) lansează un apel la candidaturi pentru completarea grupurilor sale de lucru cu experți în vederea elaborării codurilor de etică pe domenii științifice, examinarea abaterilor de la buna conduită în activitatea de cercetare precum și în analiza problemelor de natură etică ridicate de evoluţia ştiinţei şi a cunoaşterii.

 

CNECSDTI este organism consultativ, fără personalitate juridică, al Ministerului Cercetării şi Inovării și își desfăşoară activitatea în conformitate cu Ordinului MCI 211/19.04.2017 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Naţional de Etică a Cercetării Ştiinţifice, Dezvoltării Tehnologice şi Inovării, precum şi a componenţei nominale a acestuia. Consiliul Naţional de Etică îşi poate constitui grupuri de lucru permanente sau temporare pe domenii de ştiinţă şi tehnologie (Art. 8, al. (1), Legea 206/2004 a bunei conduite în activitatea de cercetare și dezvoltare).

 

Se pot înscrie în Lista națională de experți pentru grupurile de lucru CNECSDTI:

1. persoane cu activitate recunoscută în domeniul cercetării-dezvoltării, activitate evaluată pe baza indicilor specifici (e.g. Hirsch Web of Science, Hirsch Google Scholars);

2. specialişti în domeniul juridic;

3. specialiști în domeniul eticii cercetării şi ştiinţei.

 

Nu pot fi membri ai grupurilor de lucru persoane sancționate anterior pentru abateri de la buna conduită în activitatea de cercetare-dezvoltare.

 

Depunerea candidaturilor pentru membru al grupurilor de lucru CNECSDTI se face online, prin plaforma Brainmap (https://www.brainmap.ro) până la data de 10.12.2018, ora 16.

 

În acest scop vă rugăm să vă înregistrați pe platforma Brainmap, sau să accesați în contul deja creat secțiunea Applications forms - Cnecsdti (2018).

 

Modificat la: 2018-10-31 16:22:00