Secretarul de stat în Ministerul Cercetării și Inovării, Lucian Georgescu, a participat la cea de-a IV-a reuniune a Comitetului de Coordonare pentru Managementul Acordului de Parteneriat

 

Evenimentul a avut loc la sediul Ministerului Fondurilor Europene, în data de 15 noiembrie 2018, în prezența tuturor factorilor importanți din sistemul de gestionare a fondurilor europene, a partenerilor sociali, precum și a societății civile.

 

Obiectivul acestui eveniment a fost analizarea tuturor opțiunilor și a priorităților României, în contextul negocierii noului pachet legislativ pentru Politica de Coeziune și nu în ultimul rând, a preluării de către țara noastră a Președinției Consiliului Uniunii Europene.

 

Comitetul de Coordonare pentru Managementul Acordului de Parteneriat este structura partenerială de nivel înalt care asigură coordonarea şi planificarea strategică a implementării Fondurilor Europene Structurale și de Investiții - FESI.

 

Prin acest mecanism de dezbatere și analiză între parteneri, Ministerul Fondurilor Europene promovează comunicarea transparentă și constructivă între actorii relevanți din sfera politicii de coeziune, astfel încât abordările strategice viitoare să reflecte nevoile reale de dezvoltare ale României și să se asigure totodată îmbunătățirea şi sincronizarea politicilor naționale.

 

De asemenea, prin Acordul de Parteneriat 2014-2020 România a asumat înființarea unui mecanism de coordonare cu structuri pe trei niveluri (strategic, interinstituțional tematic, operațional) pentru a asigura coerența intervențiilor, complementarităților și sinergiilor între diferitele programe, care să asigure comunicarea dintre experți, personalul operațional, factorii de decizie din cadrul autorităților de management/organismelor intermediare, precum și factorii de decizie din alte instituții responsabile de politicile la nivel național și partenerii socio-economici.

 

În ceea ce privește stadiul actual de implementare a Programelor Operaționale, reprezentanții Ministerul Fondurilor Europene au arătat progresele înregistrate în domeniu, astfel:

 

  •     apeluri de proiecte lansate de aprox. 25,3 mld. euro, ceea ce reprezintă aprox. 90% din alocarea totală a României în actuala perioadă de programare și lansarea, în perioada imediat următoare, a unor apeluri de încă 1,7 mld. euro.

 

  •     6,3 mld. euro suma totală primită de România de la Comisia Europeană, ceea ce reprezintă aprox. 21% din alocare. Acestei sume i se adaugă aprox. 5 mld. euro reprezentând plățile directe din agricultură.

 

Ministerul Cercetării și Inovării gestionează prin Organismul Intermediar pentru Cercetare, fondurile structurale alocate Axei 1 – POC 2014-2020. În prezent sunt demarate pregătirile pentru următorul exercițiu financiar 2021-2027, prin elaborarea documentelor de politici publice specifice cercetării, Ministerul Cercetării și Inovării participând activ la îndeplinirea condiției favorizante „Buna Guvernanță a Strategiei de Specializare Inteligentă”, în conformitate cu prevederile proiectului de nou regulament al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor dispoziții comune a fondurilor europene.

Modificat la: 2018-11-19 21:30:00
e-Cerere 544
e-Petiție