Specialiştii europeni din domeniul cercetării-inovării s-au întrunit la Bucureşti

 

 

În marja deţinerii de către România a Preşedinţiei Consiliului Uniunii Europene, în perioada 21-22 martie 2019 au avut loc, la Bucureşti – Palatul Parlamentului, reuniunile „ERAC” şi „RECH”.

 

Cele două întruniri au asigurat cadrul propice pentru discuţii informale pe tematici actuale ale domeniului între reprezentanţii, la nivel tehnic, ai ţărilor din Spaţiul european al cercetării și inovării (SEC).

 

Grupul de lucru pentru Cercetare (GL RECH) este unul dintre grupurile pregătitoare ale lucrărilor Consiliului Uniunii Europene care dezbate, la nivel tehnic, problematicile aferente domeniului cercetării și inovării, inclusiv actele legislative, înainte ca acestea să fie discutate și adoptate în Consiliul Competitivitate.

 

Acesta este format din atașații pe cercetare și inovare din statele membre ale Uniunii și din reprezentanți ai Comisiei Europene, precum și ai Secretariatului General al Consiliului.

 

În cadrul reuniunii, au avut loc discuţii pe tema viitorului program cadru UE pentru cercetare și inovare “Orizont Europa”.

 

Concomitent cu întrunirea „RECH” a avut loc şi întrunirea „ERAC”. Comitetul european pentru cercetare și inovare (ERAC) este un organism consultativ pe politici europene, având ca obiectiv de lucru asistența Comisiei Europene și a Consiliului Uniunii Europene în domeniul cercetării, inovării și dezvoltării tehnologice.

 

Principala misiune a ERAC este de a oferi contribuții strategice la nivel european cu privire la subiectele de cercetare și inovare, relevante pentru dezvoltarea Spațiului European de Cercetare (SEC).

 

Întrevederea a fost axată pe prezentarea ultimelor evoluţii înregistrate în  Spaţiul european de cercetare-inovare, fiind deopotrivă reliefate viitoare potențiale direcţii strategice de cooperare și întărire a capacităților de cercetare și inovare. De asemenea, pe agenda fiecăreia dintre cele două reuniuni, s-a aflat prezentarea sistemului național CDI din România, cu includerea priorităților Președinției române la Consiliul UE în acest semestru pentru domeniul cercetare-inovare, prezentări care s-au bucurat de un real interes din partea participanților.

 

 

Cu deosebită considerație,

Biroul de Presă al MCI

 

 

Modificat la: 2019-03-27 20:19:00
e-Cerere 544
e-Petiție