Conferința de închidere pentru diseminarea rezultatelor obţinute la finalizarea proiectului “DEZVOLTAREA CAPACITĂȚII ADMINISTRATIVE A MCI ŞI DE IMPLEMENTARE A UNOR ACȚIUNI STABILITE ÎN STRATEGIA NAȚIONALĂ CDI 2014-2020 – COD SIPOCA 27”

 

Ministerul Cercetării și Inovării (MCI), în parteneriat cu Unitatea Executivă pentru Finanțarea Învățământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării și Inovării (UEFISCDI) și cu Institutul Național de Cercetare Științifică în domeniul Muncii și Protecției Sociale (INCSMPS), au organizat conferința de închidere pentru diseminarea rezultatelor obţinute la finalizarea proiectului “Dezvoltarea capacității administrative a MCI de implementare a unor acțiuni stabilite în Strategia Națională de Cercetare Dezvoltare Tehnologică și Inovare 2014-2020 – Cod SIPOCA 27”, finanțat prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020.

 

Scopul proiectului îl reprezintă adaptarea structurilor, optimizarea proceselor şi pregătirea resurselor umane din Ministerul Cercetării și Inovării în vederea realizării şi punerii în aplicare a politicilor publice bazate pe dovezi pentru corelarea planificării strategice cu bugetarea pe programe.

 

Prezentările susţinute în cadrul conferinţei de închidere a proiectului sunt disponibile la adresa: 

http://sipoca27.ro/prezentarile-sustinute-in-cadrul-conferintei-de-inchidere-a-proiectului-sipoca-27/

Modificat la: 2019-07-18 16:45:00
e-Cerere 544
e-Petiție