Având în vedere adresa înregistrată la ANFP, vă informăm că procedura derulată pentru ocuparea funcției publice de conducere de Director al Direcției Politici și Programe CDI din cadrul MCI,se suspendă,urmând a fi reluată la o dată ulterioară.

 

 

 

Având în vedere adresa înregistrată la Agenția Națională a Funcționarilor Publici cu nr. 48570/22.10.2019, vă informăm că procedura derulată pentru ocuparea funcției publice de conducere de Director al Direcției Politici și Programe CDI din cadrul Ministerului Cercetării și Inovării,se suspendă, urmând a fi reluată la o dată ulterioară.

 

 

Modificat la: 2019-10-22 20:02:00
e-Cerere 544
e-Petiție