Având în vedere dispozițiile Ordinului MEC nr. 5225 din 12.11.2019, se suspendă procedurile de organizare a concursurilor de recrutare/promovare pe funcții publice de execuție și de conducere

 

Având în vedere dispozițiile Ordinului Ministrului Educației și Cercetării nr. 5225 din 12.11.2019, se suspendă procedurile de organizare a concursurilor de recrutare/promovare pe funcții publice de execuție și de conducere/posturi contractuale de execuție și de conducere în contextul intării în vigoare a OUG nr. 68/2019 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative.

 

Procedurile de concurs vor fi reluate, conform dispozițiilor OUG nr. 57/2019, Codul administrativ, cu completările ulterioare, Legii nr. 53/2003 - Codul Muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare și a noii Hotărâri de Guvern privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației și Cercetării, ce urmează a fi emisă.

 

Modificat la: 2019-11-14 14:16:00
e-Cerere 544
e-Petiție