Concurs de selecţie pentru funcţia de director general la institutele naţionale de cercetare-dezvoltare

 

 

În baza art.3 din Anexa la Hotărârea Guvernului  nr. 576/2016 privind aprobarea Metodologiei de concurs pentru ocuparea funcţiei de director general la institutele naţionale de cercetare-dezvoltare, Ministerul Educaţiei şi Cercetării a actualizat lista institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare pentru care urmează să se organizeze concurs de selecţie pentru funcţia de director general.

 

 

Nr. crt.

Denumirea  INCD pentru care urmează să se organizeze concurs de selecţie pentru funcţia de director general

1

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Laserilor, Plasmei şi Radiaţiei – INFLPR Măgurele

2

Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Electrochimie si Materie Condensată – INCEMC Timisoara

3

Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Microtehnologie -IMT Bucureşti

4

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare Chimico-Farmaceutică  - ICCF Bucuresti

5

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Ştiinţe Biologice -INCDSB Bucuresti

6

Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Tehnologii Izotopice şi Moleculare – INCDTIM Cluj-Napoca 

7

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Mecatronică şi Tehnica Măsurării - INCDMTM Bucureşti

8

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare şi Încercări pentru Electrotehnică - ICMET Craiova

9

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Metale şi Resurse Radioactive - ICPMRR Bucureşti

10

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Construcţii Urbanism si Dezvoltare Teritoriala Durabila URBAN-INCERC Bucureşti

11

Institutul Naţional de Studii şi Cercetări pentru Comunicaţii-Bucureşti - INSCC Bucureşti

12

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Turism - INCDT Bucureşti

13

Institutul Naţional de Cercetare – Dezvoltare Marină "Grigore Antipa" -I.N.C.D.M. Constanţa

14

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Pedologie, Agrochimie şi Protecţia Mediului - ICPA Bucureşti

15

Institutul National de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultura “Marin Drăcea” - ICAS Voluntari

16

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Cartof şi Sfeclă de Zahăr - INCDCSZ Braşov

 

 

În baza listei mai sus menţionate, prin act administrativ urmează să fie stabilite programul şi locul de desfăşurare a concursurilor.

Modificat la: 2020-03-03 14:44:00
e-Cerere 544
e-Petiție