H2020 în contextul răspândirii COVID 19 - clauza de “forță majoră” în contractele de grant

 

 

Recenta izbucnire a virusului Corona în UE și în alte părți poate împiedica sau întârzia beneficiarii să își îndeplinească obligațiile în cadrul acțiunii/proiectului sau chiar să efectueze activități într-o zonă afectată de virus, în special din cauza indisponibilității personalului cheie.

 

De asemenea, poate avea implicații pentru participarea persoanelor la întâlniri și evenimente organizate de beneficiari în scopul acțiunilor în curs de desfășurare a programului-cadru Orizont 2020 și pentru implementarea acestora, de exemplu, poate obliga beneficiarii să anuleze o întâlnire, deoarece majoritatea participanților nu pot participa.

 

Articolul 51 din modelul Acordului de grant (MGA) Orizont 2020 stabilește condițiile în care poate fi folosită clauza de forță majoră. „Forța majoră” se referă la un eveniment sau situație extraordinară și imprevizibilă care este în afara controlului beneficiarilor și care îi împiedică să își îndeplinească obligațiile în cadrul acțiunii/proiectului (de exemplu, să desfășoare lucrări așa cum erau prevăzute în anexa 1 din MGA). Dacă apare o astfel de situație, beneficiarii trebuie să informeze imediat Comisia / Agenția, care va examina, de la caz la caz, posibila aplicare a normelor de forță majoră.

 

Mai mult decât atât, beneficiarii trebuie să ia imediat toate măsurile necesare pentru a limita orice daune datorate forței majore (de exemplu, să facă tot posibilul să reia punerea în aplicare a acțiunii/proiectului cât mai curând posibil, să încerce să anuleze biletul de avion, etc..

 

Forța majoră în mod normal nu are efecte specifice asupra eligibilității costurilor. Costurile sunt eligibile, dacă îndeplinesc condițiile generale de eligibilitate prevăzute la articolul 6 din MGA, precum orice alte costuri suportate în cadrul acțiunii/proiectului. De exemplu, dacă forța majoră implică costuri suplimentare pentru implementarea acțiunii, aceste costuri pot fi eligibile dacă sunt necesare pentru implementarea acțiunii/proiectului (de exemplu, o conferință anulată este reorganizată într-o etapă ulterioară). Dacă o întâlnire / eveniment nu poate avea loc din cauza forței majore, costurile de călătorie și cazare pot fi în continuare percepute pentru acțiunea/proiectul Orizont 2020 dacă îndeplinesc condițiile de eligibilitate a costurilor, chiar dacă beneficiarul nu a călătorit și nu a luat parte la întâlnire/eveniment . Cu toate acestea, valoarea maximă a finanțării nu poate fi crescută.

 

Referitor la contractele de grant H2020, în contextul răspândirii COVID 19, Comisia Europeană face o serie de precizări pe pagina Funding and Tenders Portal cu privire la aplicarea clauzei de “forță majoră”

 

Can the clause on “force majeure” in the Horizon 2020 grant agreement be invoked in relation to the COVID-19 outbreak?

 

Pentru informații actualizate privind măsurile legate de participarea la programul H2020 în context COVID 19, vă rugăm să urmăriți secțiunea Horizon 2020 FAQs

 

Modificat la: 2020-03-27 10:02:00
e-Cerere 544
e-Petiție