Competiția Premii AGIR pentru anul 2019

 

 

Asociația Generală a Inginerilor din România are plăcerea să vă invite să participaţi la competiţia „Premiile AGIR pentru anul 2019". Rugăm membrii AGIR să ne sprijine în mediatizarea competiţiei, transmiţând acestă informaţie unor persoane interesate. Participarea la competiţie nu este condiţionată de calitatea de membru al AGIR.

 

Premiile se acordă pentru lucrări inginereşti deosebite (concepute, proiectate şi aplicate/puse în funcțiune), și pentru cărţi originale, de înalt nivel tehnico-științific.

 

Secţiunile pentru care se acordă sunt: Tehnologia informaţiei, Inginerie electrică, Ingineria construcţiilor de maşini, Ingineria construcţiilor civile şi industriale, Inginerie chimică, Inginerie agricolă şi silvică, Ingineria mediului, Ingineria transporturilor, Ingineria materialelor, Ingineria resurselor naturale şi energiei, Ingineria textilelor și pielăriei.

 

Propunerile, însoţite de documentaţia solicitată, vor fi depuse la sediul asociaţiei din Calea Victoriei nr. 118, 010093 - Bucureşti.

 

 

Data limită pentru înregistrarea propunerilor este 28 iulie a.c.

 

În cazul lucrărilor inginereşti deosebite realizate şi aplicate, pentru fiecare propunere trebuie prezentat un dosar care va cuprinde:

▪ nota de prezentare din partea instituţiei realizatoare, în care se vor preciza obiectivul lucrării, caracterul de noutate, rezultate;

▪ documentaţia tehnică reprezentativă;

▪ atestarea - din partea societăţilor beneficiare - privind punerea în funcţiune, respectiv lansarea în producţie de serie în anul 2019, precum şi rezultatele tehnico-economice obţinute.

 

În cazul cărţilor (publicate în anul 2019) sunt necesare:

▪ un exemplar al cărţii;

▪ aprecieri din partea a trei instituţii sau personalităţi inginereşti din domeniu privind originalitatea şi valoarea tehnico-ştiinţifică.

 

Nu se acceptă manuale, cursuri - indiferent de nivelul lor, monografii şi lucrări care nu au un grad tehnico-ştiinţific ridicat şi caracter de originalitate.

 

Premiile vor fi acordate în cadrul unei festivităţi care va avea loc la data de 11 septembrie, în condiţii care vor fi anunţate din timp, adaptate situaţiei de la momentul respectiv.

 

Lucrările premiate vor fi prezentate prin intermediul unui scurt film de prezentare a lucrării (obligatoriu fond muzical - imagini - comentariu) cu durata de maximum 10 minute, film pe care autorii, anunţaţi în timp util, îl vor realiza şi trimite la sediul AGIR din Calea Victoriei nr. 118 până la data de 1 septembrie a.c.

 

 

Detalii se pot obţine accesând www.agir.ro, sau de la sediul asociaţiei, tel.: 0213168993, 0213168994, e-mail: office@agir.ro.

 

Modificat la: 2020-07-17 13:45:00
e-Cerere 544
e-Petiție