Rezultatele probei interviu pentru promovarea în gradul profesional imediat superior la Direcția Generală Economică, Serviciul Buget-Contabilitate

 

 

 

Având în vedere prevederile art. 62 alin.(3) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale probei interviu:

 

Nr. crt.

Numele și prenumele candidatului

/ Nr.dosar înregistrare

Punctajul

probei interviu

Rezultatul probei interviu

1.

3142/07.10.2020

95,33 puncte

ADMIS

2.

3161/08.10.2020

95,66 puncte

ADMIS

 

Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele obţinute pot formula contestaţie în termen de 24 de ore de la afişarea rezultatului probei, conform art. 63 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, care se depune la sediul instituției.

 

Afişat astăzi, 22.10.2020, ora 16.00 la sediul și pe site-ul Ministerului Educației și Cercetării.

 

 

Modificat la: 2020-10-22 14:59:00
e-Cerere 544
e-Petiție