Rezultatele finale pentru promovarea în gradul profesional imediat superior la Direcția Generală Economică, Serviciul Buget-Contabilitate

 

 

Având în vedere prevederile art. 62 alin.(3) din Hotărârea Guvernuluinr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele rezultate:

 

  Consilier I principal  - Serviciul Buget – Contabilitate

Nr. crt.

Numele și prenumele candidatului / Nr.înregistrare dosar

Punctajul

probei scrise

Punctajul

Probei  interviu

Punctajul

final

Rezultatul final

 

1.

3142/07.10.2020

94 puncte

95,33 puncte

189,33 puncte

ADMIS

 

 

Consilier I superior  - Serviciul Buget – Contabilitate

Nr. crt.

Numele și prenumele candidatului

Punctajul

probei scrise

Punctajul

Probei  interviu

Punctajul

final

Rezultatul final

 

1.

3161/08.10.2020

95 puncte

95,66 puncte

190,66 puncte

ADMIS

 

 

Afişat astăzi, 23.10.2020, ora 14.00  la sediul și pe site-ul Ministerului Educației și Cercetării

 

Modificat la: 2020-10-23 13:48:00
e-Cerere 544
e-Petiție