ELI-NP | Extreme Light Infrastructure - Nuclear Physics

 

 

ELI-NP | Extreme Light Infrastructure - Nuclear Physics facility reprezintă pilonul de fizică nucleară al proiectului pan-european ELI (Extreme Light Infrastructure), implementat în România, Ungaria și Republica Cehă. ELI a făcut parte din ESFRI - European Strategic Forum of Research Infrastructures încă din 2006 (36 megaproiecte europene în cercetarea ştiinţifică). Datorită proprietăților sale unice, această infrastructură multidisciplinară va oferi noi oportunități pentru studierea unor procese fundamentale care apar în interacțiunea lumină-materie, și va promova în mod activ aplicațiile sale în folosul societății.

 

 

Proiectul ELI-NP, în valoare de 310Meuro, implementat la Măgurele de Institutul Naţional de Fizică şi Inginerie Nucleară - Horia Hulubei (IFIN-HH), constă în construcția unui nou Centru de cercetare științifică. Acesta va fi operațional în 2019 și va reprezenta cea mai avansată infrastructură de cercetare din lume în domeniul laserilor de mare putere și a fasciculelor gamma, cu parametri unici, care vor permite abordarea unui spectru amplu de tematici de cercetare.

 

 

Facilitatea ELI-NP acoperă o suprafață de aproximativ 33.000 m2 de clădiri de înaltă calitate și eficiență din punct de vedere energetic, majoritatea alocată sistemului laser de mare putere, sistemului gama de mare intensitate și instrumentației pentru experimente. Construcțiile civile includ o clădire de birouri, o casă de oaspeți și o cantină.

 

 

Infrastructura ELI-NP va consta din două componente:

  • Un sistem laser de foarte mare intensitate, cu două brațe laser de 10 PW capabile să atingă intensități de ordinul a 1023 W/cm2 și câmpuri electrice de 1015 V/m.
  • Un fascicul γ foarte intens (1013 γ/s) strălucitor, cu o lărgime de bandă de ~ 0.1%, cu E γ până la 19.5 MeV, care este obținut prin retroîmprăștierea incoerentă Compton a fotonilor dintr-un fascicul laser pe un fascicul foarte strălucitor, intens, de electroni (Ee până la 720 MeV) produs de un accelerator clasic.

 

 

Direcțiile principale de explorare vor fi interacția fasciculelor intense de laser cu materia, studiul reacțiilor fotonucleare (reacțiile nucleare produse de fotoni), posibilitatea de a crea materie din vid cu ajutorul câmpurilor intense de radiație, ș.a.

 

 

ELI-NP a fost selectat de către cel mai important comitet științific din domeniul Fizicii Nucleare din Europa - NuPECC - în Planul pe Termen Lung al Fizicii Nucleare din Europa ca infrastructură majoră care va crea un nou laborator european cu o gamă vastă de domenii ale știintei. Domeniile în care vor putea fi valorificate rezultatele cercetărilor care se vor realiza la ELI-NP sunt multiple și variate, atât în cercetarea fundamentală, cât și în cea aplicativă: în medicină și farmacie, în domeniul securității nucleare, în folosirea laserului la construcția de acceleratoare de particule și în alte domenii de mare impact pentru dezvoltarea unor tehnologii importante. Vor fi create premise pentru transfer de tehnologie și stimularea dezvoltării economice prin atragerea de investitori, dezvoltarea de parcuri științifice, tehnologice și industriale.

 

 

După ce întregul proiect ELI va deveni operațional, cei trei piloni se vor constitui într-un institut de cercetare pan-european ELI-ERIC, girat de Comisia Europeană, care va acționa după reguli proprii și va contribui semnificativ la întărirea și promovarea cercetării științifice europene de vârf la nivel mondial.

 

 

Modificat la: 2020-10-30 10:35:00
e-Cerere 544
e-Petiție