ALFRED | Advanced Lead Fast Reactor European Demonstrator

 

 

ALFRED (Advanced Lead Fast Reactor European Demonstrator) este un reactor de demonstraţie pentru tehnologia reactorilor rapizi răciţi cu plumb (LFR, Lead Fast Reactors).

 

Tehnologia LFR este una din tehnologiile pe care Uniunea Europeană, prin SNETP (Sustainable Nuclear Energy Technology Platform) şi ESNII (European Sustainable Nuclear Industrial Initiative), le susţin pentru dezvoltarea sistemelor nucleare de Generaţie IV. Acestea sunt bazate pe reactori rapizi răciti cu plumb (LFR), cu sodiu (Sodium Fast Reactor) şi cu gaz (Gas Fast Reactor).

 

Organizaţia mondială GIF, dedicată dezvoltării reactorilor de Generaţie IV susţine 6 tehnologii: SFR, LFR, GFR, MSR (reactor cu săruri topite), SCWR (reactori supractitici cu apă), VHTR (reactori cu temperaturi foarte înalte).

 

Principalele obiective ale tehnologiei LFR, identice cu cele ale Generaţiei IV, sunt:

 • minimizarea cantităţilor de deşeuri radioactive produse;
 • utilizarea mult mai eficientă a resurselor de uraniu;
 • obţinerea unei eficienţe economice crescute;
 • creşterea siguranţei în funcţionare.

 

Tehnologia LFR a fost iniţiată în urmă cu 10 ani şi dezvoltată prin proiecte europene dedicate: ELSY, LEADER, ARCADIA, precum şi printr-o serie de alte proicte destinate reactorilor de Gen IV din cadrul Programelor Cadru de cercetare EURATOM – Fisiune.

 

 

ALFRED va avea o putere totală de 300 MWth şi va demonstra caracteristicile aşteptate privind securitatea nucleară, competitivitatea economică şi sustenabilitatea producerii de energie electrică pe scară largă.

 

Prin caracteristicile intrinseci de securitate nucleară,  prin posibilitatea punerii în aplicare a unui ciclu de combustibil închis, prin reducerea complexităţii, prin compactitate şi prin soluţii inovative, tehnologia LFR va răspunde preocupărilor actuale privind asigurarea necesarului de electricitate pentru dezvoltarea durabilă a societăţii. Proiectul ALFRED va contribui astfel, în mod direct, la atingerea obiectivelor privind securitatea energetică, reducerea emisiilor de carbon, creşterea eficienţei energetice şi creşterea siguranţei în funcţionare.

 

ALFRED reprezintă componenta principală a unei infrastructuri de cercetare unice ce urmează a fi construită pe platforma Institutului de Cercetări Nucleare Piteşti-Mioveni. Acest ansamblu, integrat la nivel european cu alte infrastructuri complementare, va asigura instalaţiile experimentale necesare pentru dezvoltarea completă a acestei tehnologii, de la cercetarea şi testarea materialelor, componentelor şi proceselor, până la demonstrarea completă a viabilităţii filierei LFR.

 

Infrastructura ALFRED va oferi acces tuturor instituţiilor interesate în dezvoltarea sistemelor nucleare inovative de Generaţie IV precum centre de cercetare, universităţi, industrie, utilizatori și autorități de reglementare din ţară şi străinătate.

 

 

În anul 2013 a fost semnat, la Bucureşti, acordul de formare a consorţiului internaţional FALCON (Fostering ALFRED CONstruction) de către  RATEN, Ansaldo Nucleare şi ENEA. În 2014 CVR (Republica Ceha) a aderat la conorţiul FALCON. Obiectivul FALCON este de a asigura elementele pentru pregătirea construirii demonstratorului ALFRED în Romănia. În prezent, FALCON a semnat 10 acorduri de cooperare ştiinţifică cu organizaţii de cercetare-dezvoltare din ţările Uniunii Europeane, care contribuie la dezvoltarea tehnologiei LFR.

 

Consortiul FALCON a produs până în prezent urmatoarele rezultate importante:

 • realizarea proiectului conceptual;
 • definirea criteriilor de securitate la proiectare (Safety Design Criteria);
 • realizarea documentelor strategice (Roadmap, Action Plan, Implementation Plan, Scientific Case);
 • realizarea Studiului Socio-Economic;
 • realizarea analizei preliminare de cost-beneficiu;
 • identificarea necesarului de competenţe şi infrastructură experimentală;
 • identificarea cerinţelor de testare, demonstrare, calificare, verificare şi validare;
 • realizarea studiilor de fezabilitate pentru unele dintre instalaţiile experimentale necesare pentru faza pregătitoare;
 • identificarea cerinţelor pentru autorizare şi iniţierea dialogului cu organizaţia de control şi reglementare.

 

 

Modificat la: 2020-10-29 10:47:00

Ultimele actualizari

e-Cerere 544
e-Petiție