Participarea României la Parteneriatele Europene în Programul-cadru pentru cercetare și inovare Orizont Europa 2021-2027

 

 

În viitorul Program-cadru pentru cercetare și inovare Orizont Europa 2021-2027, vor fi lansate Parteneriatele Europene în sprijinul obiectivelor politicilor UE. Acestea vor fi instrumentele cheie de cercetare și inovare pentru atingerea obiectivelor strategice ale UE, de a accelera tranziția către o Europă verde și digitală.

 

Parteneriatele Europene vor permite realizarea tranziției în domenii strategice precum sănătatea, energia curată, industria prelucrătoare și gestionarea durabilă a resurselor. La acest moment, parteneriatele propuse sunt grupate pe 5 domenii, astfel:

a.    Sănătate;

b.    Digital, industrie și spațiu;

c.     Climă, energie și mobilitate;

d.   Alimente, bioeconomie, resurse naturale, agricultură și mediu;

e.    Parteneriate pe teme orizontale.

 

Comisia Europeană a publicat propunerile pentru Parteneriate pe pagina web dedicată programului Orizont Europa.

 

 

Fiecare stat membru al UE trebuie să decidă în care Parteneriate va participa și care va fi nivelul contribuției naționale. În înțelegerea comună a Parlamentului European, Consiliului și Comisiei Europene privind regulamentul de instituire al programului cadru pentru cercetare și inovare Orizont Europa, este prevăzut angajamentul ex-ante pe termen lung al statelor participante, ca unul dintre criteriile de selecție pentru aceste Parteneriate.

 

România, alături de celelalte state membre, este invitată să își exprime poziția privind angajamentul de participare la următoarele potențiale Parteneriate descrise mai jos, care presupun implicarea statelor membre UE.

 

Nota:

1. Acesta este un mesaj de informare și până la momentul prezent nu a fost luată nici o decizie de către Ministerul Educației și Cercetării cu privire la angajarea fermă a României într-un Parteneriat sau altul.

2. Parteneriatele listate mai jos sunt cele pentru care a fost solicitat angajamentul statelor membre, dar nu reprezintă lista integrală a tuturor parteneriatelor.

 

 

1. European Open Science Cloud (EOSC) Partnership

Parteneriatul își propune să implementeze și să consolideze până în 2030 un mediu virtual deschis, de încredere, care să permită celor aproximativ 2 milioane de cercetători europeni să stocheze, să partajeze și să refolosească datele de cercetare.

Parteneriatul va aduce coerență strategică și angajamente complementare la nivel european, național și instituțional pentru a reuni toate infrastructurile avansate de date din Europa, va moderniza Spațiul European de Cercetare (ERA) cu o capacitate de a produce seturi de date „FAIR-by-design” (localizabile, accesibile, interoperabile, reutilizabile). Va asigura accesul la serviciile conexe, precum și extinderea folosirii datelor FAIR în toată Europa.

Proiect de propunere parteneriat (mai 2020)

 

2. European Partnership for EU-Africa Global Health

Parteneriatul își propune să ofere noi soluții care să reducă problema bolilor infecțioase din Africa sub-sahariană și să consolideze capacitățile de cercetare pentru pregătirea și răspunsul împotriva reapariției acestor boli în Africa sub-sahariană și răspândirea la nivel global.

Scopul este ca până în 2030:

• să fie elaborate cel puțin două noi tehnologii pentru combaterea bolilor infecțioase;

• să ofere sprijin pentru cel puțin 100 de institute de cercetare din 30 de țări pentru un răspuns eficient și rapid al cercetării în dezvoltarea de diagnostice, tratamente și vaccinuri împotriva reapariției epidemiilor.

Proiect de propunere parteneriat (august 2020) 

 

3 .European Partnership for Chemicals Risk Assessment

Un program de cercetare și inovare care sprijină UE și autoritățile naționale de evaluare / gestionare a riscurilor chimice și proceselor cu noi date, cunoștințe, metode și abilități pentru a face față provocărilor actuale și viitoare în materie de siguranță.

În conformitate cu obiectivul de „zero poluare” Pactului Ecologic, parteneriatul va facilita trecerea la următoarea generație de evaluare a riscurilor pentru a proteja mai bine sănătatea oamenilor și a mediului.

Proiect de propunere parteneriat (mai 2020)

 

4. European Partnership - ERA for Health Research

Sănătatea este un domeniu în care, din 2003, cu ajutorul mai multor proiecte pilot s-a dezvoltat un ecosistem sănătos de parteneriate public-public. În Spațiul European de Cercetare (ERA) extins, aproximativ 80% din totalul investițiilor publice naționale de cercetare sunt realizate de circa 15 finanțatori de cercetare, inclusiv de Comisia Europeană.

Acest parteneriat va fi o platformă instrumentală pentru programarea comună flexibilă a programelor de cercetare, coordonând eficient majoritatea organizațiilor de finanțare, inclusiv majoritatea finanțatorilor de cercetare mai mici din UE.

Proiect de propunere parteneriat (mai 2019)

 

5. European Partnership on Health and Care Systems Transformation

Parteneriatul își propune să contribuie la tranziția către sisteme de sănătate și îngrijire mai durabile, reziliente, inovatoare și de înaltă calitate.

Acesta va grupa o masă critică de resurse științifice europene, naționale și regionale pentru a aborda mai eficient provocările similare legate de transformarea sistemelor de sănătate și de îngrijire.

Parteneriatul va răspunde nevoilor sistemelor naționale / regionale de sănătate și îngrijire, facilitând transferul și adoptarea inovațiilor tehnologice.

Proiect de propunere parteneriat (iunie 2020)

 

6. European Partnership for Key Digital Technologies (KDT)

Componentele electronice și fotonice (tehnologii bazate pe lumină) și software-ul care definește modul în care ele funcționează ca parte a unui sistem, sunt tehnologii digitale cheie. Obiectivul general al parteneriatului KDT este de a sprijini transformarea digitală a tuturor sectoarelor economiei și societății, în beneficiul Europei și de a contribui la implementarea European Green Deal.

Până în 2030, poziția de lider a UE în KDT va consolida companiile industriale care au beneficiat de oportunitățile emergente pentru atingerea suveranității tehnologice.

-Proiect de propunere parteneriat (mai 2019)

 

7. European Partnership for High Performance Computing

Parteneriatul vizează ca până în 2027:

•să dezvolte, să desfășoare, să extindă și să mențină un ecosistem de calcul de înaltă performanță, cu calculatoare cuantice, servicii și infrastructuri de date federale;

• să sprijine producța autonomă de sisteme inovatoare și competitive de supercalcul bazate pe componente, tehnologii și cunoștințe autohtone europene și dezvoltarea unei game largi de aplicații optimizate pentru aceste sisteme;

• să extindă utilizarea acestei infrastructuri de supercalcul la un număr mare de utilizatori publici și privați și să sprijine dezvoltarea competențelor cheie de care au nevoie știința și industria europeană.

Proiect de propunere parteneriat (mai 2019)

 

8. European Partnership – driving urban transitions to a sustainable future (DUT)

Parteneriatul va angaja și va permite  tuturor părților interesate din mediul urban (autorități locale, municipalități, mediul de afaceri și cetățeni) să  realizeze instrumente, metode și servicii în sprijinul tranzițiilor urbane transformatoare prin abordări inovatoare, sistemice și centrate pe oameni.

Aceasta va conduce la o utilizare mai eficientă și fără emisii de carbon a energiei, sisteme de mobilitate durabile și prietenoase cu oamenii, utilizarea circulară și ecologică a resurselor, pentru bunăstarea cetățenilor și pentru conservarea biodiversității.

Proiect de propunere parteneriat (iunie 2020)

 

9. European Partnership for rescuing biodiversity to safeguard life on Earth

Obiectivul inițiativei este de a oferi o platformă generală care să conecteze programe naționale, locale și europene de cercetare și inovare și să combine resursele, în bani și în natură, în sprijinul obiectivului de refacere a biodiversității  din Europa până în 2030.

Acesta va dezvolta programe multidisciplinare de cercetare și inovare împreună cu părțile interesate, va înființa o rețea europeană de observatoare pentru monitorizarea biodiversității și va pune în aplicare o gamă largă de activități pentru a crește relevanța,impactul și vizibilitatea cercetării și inovării UE în abordarea crizei biodiversității în conformitate cu Strategia UE de biodiversitate pentru 2030.

Proiect de propunere parteneriat (mai 2020)

 

10. European Partnership Water Security for the Planet (Water4All)

Obiectivul inițiativei este acela de a stimula transformările sistemice pe întreaga arie de cercetare – inovare a apei, favorizând asocierea dintre situațiile cu probleme și furnizorii de soluții.

Aceasta propune un portofoliu de abordare multinațională și intersectorială, care cuprinde considerente de politici de mediu, economice, tehnologice și sociale pentru a permite securitatea apei pentru toți, pe termen lung.

Până în 2030, Parteneriatul intenționează să crească protecția resurselor de apă și a ecosistemelor și îmbunătățirea rezilienței, atenuarea și adaptarea sistemelor de apă la schimbările globale.

Proiect de propunere parteneriat (mai 2020)

 

11. European Partnership for Clean Energy Transition

Un program transformator de cercetare și inovare în toată Europa, acest parteneriat va stimula și accelera tranziția energetică în toate dimensiunile sale. Acesta va permite programe comune de cercetare și inovare la nivel regional, național și global, cu sprijinul industriei, organizațiilor publice de cercetare și organizațiilor cetățenești pentru a promova Europa ca lider în inovația energetică.

Proiect de propunere parteneriat (mai 2020)

 

12. European Partnerships Innovative SMEs

Parteneriatul acoperă o nișă specifică pe care alte politici și programe UE, naționale și regionale nu o abordează suficient și constă în cooperarea a doi sau a mai multor parteneri internaționali, cu cel puțin un IMM de cercetare și inovare ca lider.

Noua inițiativă propusă este de a ajuta IMM-urile inovatoare să crească și să se încadreze în lanțurile valorice globale și pe piețele noi. Acest lucru s-ar realiza prin sprijinirea IMM-urilor inovatoare în dezvoltarea de produse, procese și servicii, prin finanțarea proiectelor de colaborare transfrontaliere, de cercetare și inovare și prin măsuri de sprijin ceea ce ar permite colaborarea globală și comercializarea noilor produse, procese și servicii.

Proiect de propunere parteneriat (mai 2020)

 

13. European Partnership on Metrology

Parteneriatul va accelera poziția de lider global al Europei în cercetarea în domeniul metrologiei. Până în 2030, va crea rețele de metrologie europene durabile în sectoarele  metrologiei competitive și emergente, capabile să concureze cu China și SUA.

Europa va avea un sistem de metrologie de nivel mondial, prin oferirea de soluții adecvate care vor sprijini și stimula noi produse inovatoare, vor răspunde provocărilor societății și vor permite proiectarea și implementarea eficientă a reglementărilor și standardelor, care stau la baza politicilor publice.

Proiect de propunere parteneriat (iunie 2020)

 

14. European Partnership for a climate neutral, sustainable and productive Blue Economy

Obiectivul inițiativei este de a viza obiectivele Clean Planet for All, Green Deal și ale politicilor UE către o economie neutră climatic, durabilă și productivă, care să păstreze biodiversitatea până în 2030.

Va sprijini tehnologiile digitale, economia circulară, gestionarea ecosistemelor și energia regenerabilă. Parteneriatul va încuraja alinierea programelor regionale, naționale și europene de cercetare și inovare, apelând la resurse financiare, infrastructuri, și inițiative transnaționale de cercetare în sectorul maritim.

 Proiect de propunere parteneriat (iulie 2020)

 

 

 

Modificat la: 2020-08-17 14:00:00
e-Cerere 544
e-Petiție