Rezultate finale angajare experţi cu contract individual de muncă pe perioadă determinată - proiect SIPOCA 592

 

 

Rezultatele finale privind selecţia dosarelor de concurs pentru ocuparea posturilor vacante din cadrul proiectului „Creșterea capacității sistemului CDI de a răspunde provocărilor globale. Consolidarea capacității anticipatorii de elaborare a politicilor publice bazate pe dovezi”-Cod proiect SIPOCA 592/Cod MySMIS 2014+: 127557, Contract de finanțare nr. 347/16.05.2019, sunt următoarele:

 

 

Rezultatul final al evaluării dosarelor la concursul de ocupare a funcţiei: Expert panelist pentru analiza aplicării legislaţiei invenţiilor de serviciu - Activitatea A4/ Subactivitatea 4.2- 8 posturi vacante /1 lună (estimativ 42 ore/lună)

Nr. crt.

Candidatul care a depus dosar de concurs

(număr înregistrare MEC – SIPOCA 592)

Rezultatul final al evaluării dosarului de concurs

Explicații/motivul respingerii candidaturii

1.

147/04.03.2021

Respins

lipsă minim 3 ani experienţă în domeniul CDI sau conex

2.

148/04.03.2021

Respins

lipsă minim 3 ani experienţă în activităţi similare cu postul vizat

 

Rezultatul final al evaluării dosarelor la concursul de ocupare a funcţiei: Expert implementare - Activitatea A4/ Subactivitatea 4.2. -1 post vacant /6 luni (estimativ 84 ore/lună)

Nr. crt.

Candidatul care a depus dosar de concurs

(număr înregistrare MEC – SIPOCA 592)

Rezultatul final al evaluării dosarului de concurs

Explicații/motivul respingerii candidaturii

1.

148/04.03.2021

Respins

lipsă minim 3 ani experienţă în activităţi similare cu postul vizat

2.

149/04.03.2021

Respins

lipsă minim 3 ani experienţă în activităţi similare cu postul vizat

3.

175/09.03.2021

Respins

lipsă minim 3 ani experienţă în activităţi similare cu postul vizat

 

Rezultatul final al evaluării dosarelor la concursul de ocupare a funcţiei: Expert panelist analiză facilități fiscale - Activitatea A4/ Subactivitatea 4.2.- 2 posturi vacante /1 lună (estimativ 84 ore/lună)

Nr. crt.

Candidatul care a depus dosar de concurs

(număr înregistrare MEC – SIPOCA 592)

Rezultatul final al evaluării dosarului de concurs

Explicații/motivul respingerii candidaturii

1.

169/05.03.2021

Admis (85,00  puncte)

post ocupat

2.

166/05.03.2021

Admis (74,33  puncte)

post ocupat

3.

196/12.03.2021

Respins(50,00  puncte)

punctaj insuficient pt. ocuparea unui post din cele două  vacante

4.

152/05.03.2021

Respins

lipsă minim 3 ani experienţă în activităţi similare cu postul vizat

 

Rezultatul final al evaluării dosarelor la concursul de ocupare a funcţiei:  Expert analiza aplicării legislației invențiilor de serviciu  - Activitatea A4/ Subactivitatea 4.2.- 1 post vacant /6 luni (estimativ 84 ore/lună)

Nr. crt.

Candidatul care a depus dosar de concurs

(număr înregistrare MEC – SIPOCA 592)

Nr. cererere contestație și data

Rezultatul final al evaluării dosarului de concurs

Explicații/motivul respingerii candidaturii

1.

153/05.03.2021

203/22.03.2021

Admis-Etapa II (65.00 pct)

Rezultatul final al etapei I în urma soluționării contestației.

Etapa II de interviu se va organiza pentru departajarea candidaților cu același punctaj, conform condiţiilor din anunţ.

Rezultatul final al concursului pentru acest post va fi anunţat ulterior încheierii procedurii de selecţie, potrivit calendarului care va fi publicat pe pagina web şi la sediul MEC.

2.

175/09.03.2021

-

Admis-Etapa II (65.00 pct)

Etapa II de interviu se va organiza pentru departajarea candidaților cu același punctaj, conform condiţiilor din anunţ.

Rezultatul final al concursului pentru acest post va fi anunţat ulterior încheierii procedurii de selecţie, potrivit calendarului care va fi publicat pe pagina web şi la sediul MEC.

3.

146/04.03.2021

205/22.03.2021

Respins

Dosar respins de comisia de concurs și de comisia de soluționare a contestației depuse.

lipsă minim 3 ani experienţă în activităţi similare cu postul vizat

4.

149/04.03.2021

-

Respins

lipsă minim 3 ani experienţă în activităţi similare cu postul vizat

 

5.

151/05.03.2021

-

Respins

lipsă minim 3 ani experienţă în activităţi similare cu postul vizat

 

6.

196/12.03.2021

-

Respins

lipsă minim 3 ani experienţă în activităţi similare cu postul vizat

 

 

Rezultatul final al evaluării dosarelor la concursul de ocupare a funcţiei: Expert arhitect de sistem –Activitatea A16 - 1 post vacant /8 luni (estimativ 160 ore/lună)

Nr. crt.

Candidatul care a depus dosar de concurs

(număr înregistrare MEC – SIPOCA 592)

Rezultatul final al evaluării dosarului de concurs

Explicații/motivul respingerii candidaturii

1.

171/09.03.2021

Admis (89,33  puncte)

post ocupat

2.

138/03.03.2021

Respins(61,00  puncte)

punctaj insuficient pt. ocuparea postului vacant

 

Rezultatul final al evaluării dosarelor la concursul de ocupare a funcţiei:  Expert arhitect de sistem–Activitatea A17 - 1 post vacant /7 luni (estimativ 160 ore/lună)

Nr. crt.

Candidatul care a depus dosar de concurs

(număr înregistrare MEC – SIPOCA 592)

Rezultatul final al evaluării dosarului de concurs

Explicații/motivul respingerii candidaturii

1.

138/03.03.2021

Admis (61,00  puncte)

post ocupat

 

Rezultatul final al evaluării dosarelor la concursul de ocupare a funcţiei:  Expert dezvoltare - Activitatea A16 - 2 posturi vacante /8 luni (estimativ 120 ore/lună)

Nr. crt.

Candidatul care a depus dosar de concurs

(număr înregistrare MEC – SIPOCA 592)

Rezultatul final al evaluării dosarului de concurs

Explicații/ motivul respingerii candidaturii

1.

144/04.03.2021

Admis (100,00  puncte)

post ocupat

2.

173/09.03.2021

Admis (89,63  puncte)

post ocupat

3.

142/04.03.2021

Respins(55,67  puncte)

punctaj insuficient pt. ocuparea unui post din cele două vacante

 

Rezultatul final al evaluării dosarelor la concursul de ocupare a funcţiei: Expert dezvoltare - Activitatea A17 - 2 posturi vacante /7 luni (estimativ 120 ore/lună)

Nr. crt.

Candidatul care a depus dosar de concurs

(număr înregistrare MEC – SIPOCA 592)

Rezultatul final al evaluării dosarului de concurs

Explicații/ motivul respingerii candidaturii

1.

144/04.03.2021

Admis (100,00  puncte)

post ocupat

2.

172/09.03.2021

Admis (89,63  puncte)

post ocupat

3.

142/04.03.2021

Respins(55,67  puncte)

punctaj insuficient pt. ocuparea unui post din cele două vacante

 

Rezultatul final al evaluării dosarelor la concursul de ocupare a funcţiei: Expert programator dezvoltare - Activitatea A16 - 2 posturi vacante /15 luni (estimativ 106 ore/lună)

Nr. crt.

Candidatul care a depus dosar de concurs

(număr înregistrare MEC – SIPOCA 592)

Rezultatul final al evaluării dosarului de concurs

Explicații/ motivul respingerii candidaturii

1.

145/04.03.2021

Admis (100,00  puncte)

post ocupat

2.

138/03.03.2021

Admis (61,00  puncte)

post ocupat

 

 Rezultatul final al evaluării dosarelor la concursul de ocupare a funcţiei: Expert specificații și analiză sistem - Activitatea A16 - 2 posturi vacante /8 luni (estimativ 120 ore/lună)

Nr. crt.

Candidatul care a depus dosar de concurs

(număr înregistrare MEC – SIPOCA 592)

Rezultatul final al evaluării dosarului de concurs

Explicații/ motivul respingerii candidaturii

1.

143/04.03.2021

Admis (100,00  puncte)

post ocupat

2.

145/04.03.2021

Admis (100,00  puncte)

post ocupat

 

 Rezultatul final al evaluării dosarelor la concursul de ocupare a funcţiei: Expert specificații și analiză sistem - Activitatea A17- 2 posturi vacante /7 luni (estimativ 140 ore/lună)

Nr. crt.

Candidatul care a depus dosar de concurs

(număr înregistrare MEC – SIPOCA 592)

Rezultatul final al evaluării dosarului de concurs

Explicații/ motivul respingerii candidaturii

1.

143/04.03.2021

Admis (100,00  puncte)

post ocupat

2.

145/04.03.2021

Admis (100,00  puncte)

post ocupat

 

Rezultatul final al evaluării dosarului la concursul de ocupare a funcţiei: Expert asistent programator dezvoltare modulară - Activitatea A16 – 1 post vacant /8 luni (estimativ 160 ore/lună)

Nr. crt.

Candidatul care a depus dosar de concurs

(număr înregistrare MEC – SIPOCA 592)

Rezultatul final al evaluării dosarului de concurs

Explicații/ motivul respingerii candidaturii

1.

140/03.03.2021

Respins

fără diplomă de licenţă/ student anul IV

 

Rezultatul final al evaluării dosarului la concursul de ocupare a funcţiei: Expert asistent programator dezvoltare modulară - Activitatea A17 - 1 post vacant /7 luni (estimativ 160 ore/lună)

Nr. crt.

Candidatul care a depus dosar de concurs

(număr înregistrare MEC – SIPOCA 592)

Rezultatul final al evaluării dosarului de concurs

Explicații/ motivul respingerii candidaturii

1.

140/03.03.2021

Respins

fără diplomă de licenţă/ student anul IV

 

Rezultatul final al evaluării dosarului la concursul de ocupare a funcţiei: Expert asistent programator dezvoltare frontend - Activitatea A16 – 1 post vacant /10 luni (estimativ 80 ore/lună)

Nr. crt.

Candidatul care a depus dosar de concurs

(număr înregistrare MEC – SIPOCA 592)

Rezultatul final al evaluării dosarului de concurs

Explicații/ motivul respingerii candidaturii

1.

141/03.03.2021

Respins

fără diplomă de licenţă/ student anul IV

 

Rezultatul final al evaluării dosarului la concursul de ocupare a funcţiei: Expert asistent programator dezvoltare frontend - Activitatea A17 – 1 post vacant /5 luni (estimativ 80 ore/lună)

Nr. crt.

Candidatul care a depus dosar de concurs

(număr înregistrare MEC – SIPOCA 592)

Rezultatul final al evaluării dosarului de concurs

Explicații/ motivul respingerii candidaturii

1.

141/03.03.2021

Respins

fără diplomă de licenţă/ student anul IV

 

Rezultatul final al evaluării dosarului la concursul de ocupare a funcţiei: Expert asistent programator dezvoltare backend - Activitatea A16 – 1 post vacant /10 luni (estimativ 80 ore/lună)

Nr. crt.

Candidatul care a depus dosar de concurs

(număr înregistrare MEC – SIPOCA 592)

Rezultatul final al evaluării dosarului de concurs

Explicații/ motivul respingerii candidaturii

1.

139/03.03.2021

Respins

fără diplomă de licenţă/ student anul IV

 

Rezultatul final al evaluării dosarului la concursul de ocupare a funcţiei: Expert asistent programator dezvoltare backend - Activitatea A17 – 1 post vacant /5 luni (estimativ 80 ore/lună)

Nr. crt.

Candidatul care a depus dosar de concurs

(număr înregistrare MEC – SIPOCA 592)

Rezultatul final al evaluării dosarului de concurs

Explicații/ motivul respingerii candidaturii

1.

139/03.03.2021

Respins

fără diplomă de licenţă/ student anul IV

 

 

Urmare a rezultatului obţinut în etapa I a concursului pentru ocuparea postului de „Expert analiza aplicării legislației invențiilor de serviciu  - Activitatea A4/ Subactivitatea 4.2.- 1 post vacant /6 luni (estimativ 84 ore/lună)”, cei doi candidaţi cu punctaj identic vor fi departajaţi în etapa II de interviu care se va organiza la sediul MEC în data de 31 martie 2021, ora urmând a fi stabilită ulterior de comun acord.

 

Afișat astăzi, 26.03.2021, ora 12,00

Modificat la: 2021-03-26 12:00:00
e-Cerere 544
e-Petiție