Anunț privind organizarea interviului pentru ocuparea postului de „Expert analiza aplicării legislației invențiilor de serviciu - Activitatea A4/ Subactivitatea 4.2."

 

 

 

Urmare a rezultatului obţinut în etapa I a concursului pentru ocuparea postului de „Expert analiza aplicării legislației invențiilor de serviciu - Activitatea A4/ Subactivitatea 4.2.- 1 post vacant /6 luni (estimativ 84 ore/lună)”, candidaţii cu punctaj identic menţionaţi în tabelul de mai jos vor fi departajaţi în etapa II de interviu care se va organiza în data de 31 martie 2021, la sediul MEC, str. Mendeleev nr. 21-25, sector 1, Bucureşti, etaj 5, sala 510, ora urmând a fi stabilită ulterior de comun acord prin mijloace electronice.

 

Interviul constă în discuții pe baza activităţilor din proiect pe care ar urma să le desfăşoare, a atribuţiilor şi responsabilităţilor postului precum şi a conţinutului declaraţiei de intenţie. Punctajul minim pentru proba de interviu este de 50 de puncte, iar punctajul maxim de 100 de puncte.

 

Candidații sunt selectați pentru angajare în ordinea descrescătoare a punctajului cumulat pentru dosarul de concurs și interviu.

 

Rezultatul final al concursului de selecţie al dosarelor, respectiv al interviurilor, este stabilit prin calificativul „admis” sau „respins” şi va fi publicat în data de 1 aprilie 2021 pe pagina web a instituţiei.

 

Candidaţii cu acelaşi punctaj la concursul de ocupare a funcţiei: Expert analiza aplicării legislației invențiilor de serviciu  - Activitatea A4/ Subactivitatea 4.2.- 1 post vacant /6 luni (estimativ 84 ore/lună)

Nr.crt.

Candidatul care a depus dosar de concurs (număr înregistrare MEC – SIPOCA 592)

Număr și data cerere de contestație a evaluării dosarului de concurs

Rezultatul privind soluționarea contestațiilor

Explicaţii

1

153/05.03.2021

203/22.03.2021

Admis-Etapa II (65.00 pct)

Rezultatul final al etapei I în urma soluționării contestației.

Etapa II de interviu se va organiza pentru departajarea candidaților cu același punctaj, conform anunţului.

Rezultatul final al concursului pentru acest post va fi anunţat în data de 1 aprilie 2021.

2

175/09.03.2021

-

Admis-Etapa II (65.00 pct)

Etapa II de interviu se va organiza pentru departajarea candidaților cu același punctaj, conform anunţului.

Rezultatul final al concursului pentru acest post va fi anunţat în data de 1 aprilie 2021.

 

 

Afișat astăzi, 26.03.2021, ora 12,30

 

Modificat la: 2021-03-26 12:30:00
e-Cerere 544
e-Petiție